Framtidens bibliotek

Danskarna vill se fler events, föredrag och kurser på sina bibliotek. Och trots att det fysiska biblioteket fortfarande är viktigt för danskarna så efterfrågas fler digitala möjligheter. Det visar en undersökning som analysföretaget Wilke har gjort på uppdrag av Axiell Danmark. Undersökningen genomfördes i mars 2016 och över tusen personer över 18 år har svarat på frågor om sin relation till bibliotek. Enligt KB:s statistik över biblioteks-Sverige har biblioteken i Sverige erbjudit så många som 240 000 aktivitetstillfällen under 2015. Så om samma behov av fler aktiviteter gäller även i Sverige så har vi kommit en bra bit på väg.

Man kan också läsa i KB:s statistik att utlånen av de fysiska medierna har minskat, men att utlån på obemannade utlåningsställen s k Meröppet ökat. Detta verkar stämma överens med vad den danska undersökningen visar om vad danskarna vill ha ut av sitt Meröppna bibliotek. Tre av fyra danskar tycker att Meröppna bibliotek är bra och sex av tio använder det regelbundet. Lån av böcker verkar vara den vanligaste orsaken att besöka biblioteket under Meröppet-tiden. Men man har också behov av att studera och arbeta utanför normala öppettider och då med tillgång till datorer och skrivare. Bra att veta är dock att Meröppna bibliotek är betydligt mer vanligt förekommande i Danmark än i Sverige.

Digitala tjänster som danskarna efterfrågar enligt undersökningen är främst fler e-böcker (69%) ljudböcker (53%) och film (49%). Och den allmänna trenden i Sverige är också att människor tar till sig mer digitalt material, framför allt via mobil och surfplatta.

Bibliotekarien är en viktig person för danska besökare. 70% anser att bibliotekarien ger god vägledning vad gäller främst facklitteratur. Den yngre generationen och i viss mån även den äldre önskar sig dock mer digital vägledning. 76% av danskarna i åldern 18-29 år säger sig vilja utnyttja digital rådgivning. Detta erbjuds dock redan via www.biblioteksvagten.dk, vilken endast 13% danskarna i undersökningen kände till.

Läs hela den danska undersökningen här >>.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: