Frukostträffar med Maria Wiman

Vårens frukostträffar har handlat om ”Värdeskapande lärande”. Maria Wiman, förstelärare från Östra Grundskolan i Huddinge, har i en inspirerande föreläsning berättat om hur hon jobbar tillsammans med sina elever. I dessa föreläsningar har hon lyft vikten av att ha riktiga mottagare i de elevarbeten som görs. Då blir eleverna mer motiverade och lägger de mer tid på sina uppdrag. Det finns många olika sätt att göra det på. Maria och hennes elever har bl a haft lässtunder på äldreboenden, skrivit berättelser alla kan läsa, arbetat som recensenter på en lokal dagstidning mm. På frukostträffen pratade vi om hur WeLib kan användas för att publicera elevers texter och andra arbeten.

Några av eleverna har också tagit en aktiv roll och debatterat i stora svenska dagstidningar. De har utövat sina demokratiska rättigheter och varit med och påverkat samhällsdebatten. Maria påminde oss allihop om ungas engagemang och att deras röst är viktig.

Under det här läsåret har hennes klass, 8F, arbetat med att ta fram och trycka en broschyr som handlar om näthat och som alla vuxna kan behöva läsa. Broschyren heter ”Är det bara unga som hatar?”. Här kan du läsa mer om Maria Wimans arbete och ladda ner broschyren,

 Läs mer och ladda ner broschyren här >>

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: