Förändringar i styrelsen för Axiell

Förändringar i styrelsen för Axiell

Läs mer

Göteborg väljer WeLib för effektivare skolbibliotek

Göteborgs 146 grundskolor väljer Axiells molnbaserade skolbibliotekssystem WeLib. Med ett nytt system vill man ge alla 44 000 elever tillgång till en mer likvärdig och digital skolbiblioteksverksamhet.

I samband med att Göteborgs grundskolor organiserades i en gemensam grundskoleförvaltning, konstaterades att skolenheterna hade små lokala installationer av bibliotekssystem från olika leverantörer. Då föddes tanken på ett gemensamt skolbibliotekssystem för alla skolenheterna med gemensamma integrationer till andra verksamhetssystem och tjänster. Valet föll på WeLib då det motsvarar alla skolenheters behov idag samt behovsbilden framåt.

– En gemensam lösning på alla skolenheter kommer ge oss högre kvalitet och mer likvärdig skolbiblioteksverksamhet. Vi får bättre förutsättningar för att använda mer digitala tjänster och nyttja våra fysiska böcker på ett mer effektivt sätt, säger Per Wikström, chef för Avdelningen för kvalitet, samordning och utveckling inom Grundskoleförvaltningen i Göteborg

WeLib är ett modernt, komplett skolbibliotekssystem med pedagogisk funktionalitet. Det är ett tillgängligt system som låter pedagoger, bibliotekarier och elever samverka digitalt. WeLib är en samlingsplats för allt pedagogiskt material på skolan och hanterar både digitala och fysiska resurser. Eleverna kan ta med sig skolbiblioteket var de än befinner sig.

– Göteborg sällar sig den allt ökande skara kommuner som just nu ser över befintlig systemflora. Att Göteborg, efter en noggrann utvärderingsprocess, kommit fram till att det är WeLib som bäst stödjer en likvärdig fördelning av digitala tjänster, är givetvis fantastiska nyheter för oss och det skall bli en ynnest att få möjligheten att utveckla tjänsten tillsammans med Göteborgs stad. Detta innebär att WeLib nu används av samtliga grundskolor i Sveriges tre största städer, något som ger oss en unik möjlighet att accelerera vår digitala skolsatsning. Som förälder till barn i en av Göteborgs fina grundskolor, får jag också förmånen att följa utvecklingen på nära håll, säger Joachim Läckberg, Sverigechef Axiell.

 

För mer information:
Maria Wasing, COO Axiell-koncernen
Telefon: + 46 73 852 17 52
E-post: maria.wasing@axiell.com

Om Axiell
Axiell är ett svenskt bolag som var först i Norden med att skapa ett bibliotekssystem. Sedan mitten av 1980-talet har vi fortsatt att utveckla system och tekniskt avancerade och innovativa lösningar till bibliotek, skolor, arkiv, museer och offentliga myndigheter.

Vår kärnverksamhet är att utveckla mjukvara som arrangerar, organiserar och delar med sig av samlingar och kunskap runt om i världen. Våra lösningar hjälper våra kunder att uppmuntra till läsning, bevara kulturarvet, hantera sina samlingar, förbättra förutsättningarna för lärande – kort sagt att öka sitt engagemang i samhället.

På Axiell har vi en bred kompetens och här jobbar allt från bibliotekarier, arkivarier, systemutvecklare och grafiska formgivare till experter av olika slag. Tillsammans med våra kunder, som består av bibliotek, museer, arkiv, skolor och förlag i 60 länder, utvecklar vi innovativa digitala verktyg för att förändra och förbättra våra 11 300 kunders dagliga möte med besökare och allmänheten.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: