Göteborgs Högre Samskola väljer WeLib för att skolbiblioteket ska bli en mer integrerad del av skolarbetet

Göteborgs Högre Samskola väljer Axiells molnbaserade skolbibliotekssystem WeLib. Målet är att alla 1 600 elever ska kunna nyttja skolbiblioteket genom ett användarvänligt och lättnavigerat system där hela skolans samling av böcker finns tillgängligt.

Göteborgs Högre Samskola är en fristående skola med elever från förskola till gymnasiet. På skolbiblioteket fanns det önskemål om ett mer användarvänligt bibliotekssystem och man fastnade för WeLib då det motsvarade de förväntningar och önskemål som de hade på ett nytt system.

– Vi arbetar just nu med att digitalisera vår boksamling och där passar WeLib jättebra. Eleverna kommer att ha glädje och behållning av de möjligheter som finns i systemet. Min förväntan är att eleverna aktivt kommer att använda WeLib som ett verktyg i sitt dagliga skolarbete. Att de boktipsar, recenserar, skapar och delar samlingar och publicerar sina arbeten. Jag ser gärna att eleverna är medskapare och att biblioteksverksamheten på så sätt blir en naturlig del av skolarbetet. Ambitionen är att systemet ska användas, inte bara av mig som bibliotekarie, säger Sofia Åberg, bibliotekarie på Göteborgs Högre Samskola.

WeLib är ett modernt, komplett skolbibliotekssystem med pedagogisk funktionalitet. Det är ett tillgängligt system som låter pedagoger, bibliotekarier och elever samverka digitalt. WeLib är en samlingsplats för allt pedagogiskt material på skolan och hanterar både digitala och fysiska resurser. Eleverna kan ta med sig skolbiblioteket var de än befinner sig.

– Det senaste året har medfört att digitaliseringen av skolan tagit fart på allvar, och vi glädjer oss mycket åt att allt fler skolor ser WeLib som en naturlig del i arbetet med att integrera det digitala skolbiblioteket i undervisningen. Att nu också Göteborgs Högre Samskola väljer att samarbeta med oss ser vi definitivt som ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Joachim Läckberg, Sverigechef Axiell.

 

För mer information:
Maria Wasing, COO Axiell-koncernen
Telefon: + 46 73 852 17 52
E-post: maria.wasing@axiell.com

Om Axiell
Axiell är ett svenskt bolag som var först i Norden med att skapa ett bibliotekssystem. Sedan mitten av 1980-talet har vi fortsatt att utveckla system och tekniskt avancerade och innovativa lösningar till bibliotek, skolor, arkiv, museer och offentliga myndigheter.

Vår kärnverksamhet är att utveckla mjukvara som arrangerar, organiserar och delar med sig av samlingar och kunskap runt om i världen. Våra lösningar hjälper våra kunder att uppmuntra till läsning, bevara kulturarvet, hantera sina samlingar, förbättra förutsättningarna för lärande – kort sagt att öka sitt engagemang i samhället.

På Axiell har vi en bred kompetens och här jobbar allt från bibliotekarier, arkivarier, systemutvecklare och grafiska formgivare till experter av olika slag. Tillsammans med våra kunder, som består av bibliotek, museer, arkiv, skolor och förlag i 60 länder, utvecklar vi innovativa digitala verktyg för att förändra och förbättra våra 11 300 kunders dagliga möte med besökare och allmänheten.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: