”Jag ser mig som en kulturförmedlare!”

Jag ser mig som en kulturförmedlare och är stolt över att vara det. Det är en drivkraft!

Cecilia Näslund jobbar som skolbibliotekarie på Nordmarkens skola i Årjäng. Där har hon ganska nyligen startat upp skolbiblioteksverksamheten, och har under det senaste året digitaliserat och katalogiserat skolans resurser. En hel del inköp av skön- och facklitteratur har gjorts för att komplettera det som fanns. På skolan jobbar man med WeLib, som Cecilia tycker är användarvänligt och tar sin utgångspunkt i LGR 11.

Det är viktigt att hitta redskap där lärare och elever kan jobba med de resurser vi har i skolbiblioteket. Funktionerna är roliga och lockar till läsning, tex att göra egna samlingar, säger Cecilia.

Cecilia har en härlig inställning till sitt arbete. Hon är övertygad om att vi genom berättelser kan ta del av andra världar, tider och kulturer som ökar vår empatiska förmåga. Hon vill dela fantastiska berättelser med barnen.

För Cecilia är skolbiblioteket skolans nav. Där samlas resurserna av medier och information för att komma elever och lärare till gagn. Nu har det börjat komma elever som lånar och omsättningen på utlån är stor.

I skolbiblioteket finns kunskapen, informationen och den pedagogiska verksamheten kring läsfrämjande och informationskompetens. Det är också ett tyst rum där en vuxen alltid är närvarande, ett rum dit man kan vända sig för att få lugn och ro; här kan man bläddra i tidningar, läsa på läxan eller drömma sig bort i en bok, fortsätter Cecilia.

I sin roll som skolbibliotekarie jobbar Cecilia också med läsgrupper för nyanlända, där fokus ligger på högläsning. Utifrån berättelser och bilder jobbar de med läsförståelse och inlärning av nya ord och begrepp.

En hel del kulturella likheter och olikheter visar sig genom berättelserna vi tar del av, berättar hon.

Hon jobbar också med läsfrämjande arbete i klasser och gör klassbesök där hon pratar om läsförståelsestrategier. För Cecilia är det viktigt att försöka skapa personliga möten med eleverna.

Jag vill att de ska känna att jag bryr mig om dem och deras läsning och att den är viktig. Jag försöker vara mån om att minnas vad de läst, tyckt om och kan tänkas läsa vidare, förklarar hon.

Jag dramatiserar, läser och försöker engagera och inspirera eleverna till att bli aktiva läsare. För lågstadiet har jag bibliotekskunskap där vi pratar om vad ett bibliotek är, hur det är uppbyggt och hur man lånar/återlämnar. På mellanstadiet har vi en bokcirkel och här fortsätter bibliotekskunskapen med lite mer avancerade uppgifter. På högstadiet har vi inte kommit igång med pedagogisk verksamhet ännu. Jag har ansvar för utlåning av läromedel och de kommer och lånar böcker, men någon annan verksamhet har vi ännu inte, fortsätter Cecilia.

Härnäst vill Cecilia utöka den pedagogiska verksamheten och samarbetet med lärare.

Jag har världens roligaste jobb, jag får dela fantastiska berättelser med barn och det vill jag fortsätta med!, avslutar Cecilia Näslund.

 

/Cecilia von Schedvin

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: