Konvertering till MARC21

BOOK-IT-bibliotek som har lagringsformatet BTJMARC1 kan ta emot poster från LIBRIS i MARC21, men för att bibehålla LIBRIS- och BURK-posternas ursprungskvalitet rekommenderar vi att ni konverterar hela databasen till MARC21 i samband med övergången till LIBRIS eller Bibliografisk service via LIBRIS.

Axiells uppdrag
I projektet ingår en provkonvertering (som Axiell analyserar), själva konverteringen och projektstöd, vilket innebär att Axiell ger stöd i processen i god tid före, under och en tid efter konverteringen. Eventuell omkonvertering vid behov, ingår också.

Bibliotekets uppdrag
Biblioteket ska i god tid upplysa Axiell om eventuella lokala anpassningar som ni har gjort av era poster (till exempel egna objektkoder eller om ni på något sätt har använt MARC-fält på andra sätt än ”normalt”). Konverteringen kontrolleras efteråt, och biblioteket justerar även parametrar och liknande som beskrivs i funktionsbeskrivningen från Hjälpen.
Konverteringsprocessen
Under konverteringen är det ett kortare driftstopp i BOOK-IT som dock oftast sker kvällstid när biblioteket inte är öppet. Katalogen är låst under några dagar medan biblioteket kontrollerar konverteringen. Detta för att det ska gå att göra en omkonvertering vid behov. Låsningen innebär att man inte får ta bort, ta in nya eller göra ändringar i befintliga poster. Beställningar kan göras under tiden som katalogen är låst, posterna köas och kommer in när katalogstoppet är hävt.

Om du har frågor kring detta eller önskar en prisuppgift för konvertering, var god kontakta oss:

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: