Låt barnen läsa texter som intresserar dem – 10 tips till dig som förmedlar böcker

Rektor Anna Jangbrand, bibliotekarie Tobias Gard och litteraturpedagog Tin Carleson ger oss sina bästa tips om hur du kan främja läskunnighet och läslust.

📚📚📚

Anna Jangbrand, Rektor på Alléskolan i Åtvidaberg

Engagerad högläsning och bokprat

Genom tidiga gemensamma läsupplevelser där man delar det lästa med samtal. Här skapas möjlighet att koppla egna upplevelser och frågor till texten och ta del av andras tankar vilket i sig skapar möjlighet till förståelse för andras tolkning.

Återkoppling

Återkoppla det lästa. Genom att ställa frågor på olika vis möjliggör fördjupade tankar och skapar ett demokratiskt rum där allas röster om vilka upplevelser, reflektioner och frågor som dykt upp till texten.

Varierat bokbestånd

Ett rikt och varierat bokbestånd där man som elev har möjlighet att vara delaktig i inköp, lockar och motiverar till intresse för läsning.

📚📚📚

Tobias Gard, Bibliotekarie i Trollhättan

Lyssna på barnen och låt dem läsa texter som intresserar dem

Vi vuxna kan vägleda barnen när de ska hitta något att läsa, men vi kan inte bestämma åt dem. Om barnen ska vilja läsa mycket måste läsningen vara kul och fri från krav. Ta inte död på läslusten genom att hindra ett barn från att läsa något hen verkligen vill läsa. Kom också ihåg att alla sätt att läsa är bra sätt. Att lyssna på ljudböcker är också att läsa.

Underskatta inte böcker med mycket bilder i

Dagens barn är vana vid mycket bilder. Via sina surfplattor, datorer och mobiler möter de massor av bilder dagligen. Detta märks också när de väljer böcker. Även ungdomar läser idag gärna illustrerade kapitelböcker och serie-album. Se inte detta som ett problem utan uppmuntra all typ av läsning. Bilder kan både fungera som stöd för att bättre förstå en text och göra texten mer intressant och attraktiv.

Var en läsande förebild

Läs mycket framför barnen i din närhet och prata med dem om vad du läser och varför du gillar att läsa. Om du säger att barnen ska läsa men inte gör det själv så blir du inte trovärdig. Vi vuxna poängterar gärna hur viktigt det är att läsa. Men glöm för allt i världen inte bort att det är väldigt kul och spännande också.

Gör läsningen social

Läsning är ofta något man ägnar sig åt på egen hand. Man behöver inte en kompis bredvid för att ta till sig en spännande historia. Men ibland blir det mer intressant att läsa om man gör läsningen till en social aktivitet. Det finns exempelvis nästan inget barn som inte tycker om högläsning. Ofta leder dessutom högläsningen till spännande diskussioner kring ämnen som texten man läser tar upp. Som lärare eller bibliotekarie kan man starta bokcirklar där barnen får läsa samma böcker och diskutera med varandra.

Ni vet väl att det också finns communities på nätet där man kan logga sin läsning, skriva om böcker man läst och ha spännande bokdiskussioner med andra läsare. För barn i låg- och mellanstadiet är Barnens bibliotek en bra sida. För ungdomar och även vuxna kan jag rekommendera Goodreads.

📚📚📚

Tin Carleson, Trillevipp Litteraturpedagog

Uppmuntra till att vara läsare

Läsning är så mycket mer än just att sitta med en bok och läsa. Det är också allt runt om kring. Det är att samtala kring och tillsammans reflektera runt det lästa, att veta att monstret under sängen är något man kan prata om, att klubborna på affären är lika som i Krakel Spektakel. Det är att leka något ur böckerna, att kliva genom garderoben in i Narnia, att kunna rätt trollformler. Det är att känna med eller identifiera sig med någon av personerna och vilja återskapa känslan ur det lästa. Det är en tröja med Pippi Långstrump, en halsduk med Gryffindor-färger eller att ha en handduk med texten Don’t panic. Det är en markering, jag är en som läser, och kanske en inbjudan till samtal!

Skilj på lästräning och läsupplevelse

För att bli en bra läsare behöver man träna läsning, träna avkodning, träna ordförståelse och allt annat som hör till konsten att läsa, men för att förbli läsare behöver man läslust! När man väl är igång med läsningen kommer en del av det med på köpet, till exempel ordförrådet. Men för den ovane läsaren och nybörjarläsaren är själva konsten att läsa så ansträngande att själva berättelsen inte alltid kommer med. Framför allt behöver man enklare böcker när det gäller innehåll och text när man själv ska lästräna. För läsupplevelsen däremot så är det berättelsen, innehållet och äventyret som står i centrum. Det är avkopplande, enkelt, spännande och kan gå rätt in i själen.

För att hitta läslusten behöver läsaren få ta till sig boken på sitt eget vis, utan arbetsuppgifter knutet till läsningen. Väljer man att lyssna på boken så kan även den ovane läsaren ta till sig en komplicerad och tjock bok. Det kan vara högläsning, en ljudbok från biblioteket, från Legimus eller någon annan tjänst. För att vilja läsa behöver man förstå vilka skatter som ryms innanför bokpärmarna och det gör man till exempel genom att lyssna!

Hitta rätt bok till rätt barn

Det finns många bra böcker, men alla böcker passar inte alla barn. Det är naturligtvis flera aspekter. Dels layouten och typografin. Det ska vara lagom mycket text i lagom stort typsnitt med lagom stort radavstånd och med lagom mycket bilder för just den här läsaren. Sedan är det naturligtvis innehållet. Fantasi eller realistisk? Historiskt eller nutida? Djur eller människor? Hur ska det vara berättat? Det gäller att navigera rätt. Bra möten mellan bok och barn uppstår ofta i samarbete mellan den som känner barnet, eleven och hens intressen (lärare, förälder) och den som känner böckerna (bibliotekarie) tillsammans med den blivande läsaren. Det tar ibland tid, men det finns en bok som passar varje barn. Det gäller bara att hitta den!

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: