Ledarskap är en pedagogs nyckel till framgång

Nu finns det ett digitalt fortbildningsbibliotek om ledarskap, bemötande och kvalitet anpassat för skolvärlden. Plattformen för biblioteket är passande nog WeLib. John Steinberg, som är initiativtagare och skapare av fortbildningsbiblioteket, förklarar varför:
–Jag ville underlätta katalogiseringen och sökningen och så ville jag att användarna skulle kunna göra en personlig vy.

John Steinberg är den före detta rektorn som med sin filosofie doktor i pedagogik och sina erfarenheter vill hitta ett smidigt sätt att sprida kunskap om hur och vad duktiga pedagoger gör som verkligen fungerar. Hans mål är att få pedagoger att prata mer pedagogik med varandra.
–Jag tror att pedagoger kan utveckla sitt ledarskap än mer genom att samarbeta och utbyta erfarenheter, säger John. Med mina många olika APT- och arbetslagsstartexempel i både PDF- och video-format får pedagogerna en snabb skjuts in i samtal och reflektioner kring olika pedagogiska frågor. Det blir lättare att komma bort från de mer praktiskt frågorna som så klart behöver diskuteras men tyvärr allt för ofta hamnar i fokus.

Gediget fortbildningsbibliotek

John berättar att det idag finns 325 datafiler i fortbildningsbiblioteket och som alla på en abonnerande skola eller förskola får tillgång till.
–De är lätta att söka på och tydligt kategoriserade, så det är bara att välja vad man vill fördjupa sig inom. Kanske vill man utveckla sin roll inom svåra samtal till föräldrarna, bygga upp en respektfull och trygg stämning i klassrummet eller få en orolig grupp att bli mer fokuserad, säger han och tillägger:
–Då hittar man konkreta tips och praktisk handledning till hur man som pedagog kan tänka och agera kring det. I slutet på varje blad finns också en eller två frågor som leder till diskussion och åtgärder.

För alla inom skolvärlden

John berättar att hans fortbildningsbibliotek kan användas av både förskolan, fritids, skolledare, men även föräldrar och elever.
–Jag täcker in många målgrupper i skolan. Här finns inte bara material för pedagoger, utanäven samlingar för skolledare, föräldrar, elever, assistenter, fritidspedagoger och vikarier. Fortbildningsbreven tar bara någon minut att läsa igenom och filmerna är också fördömligt korta och lätta att ta till sig, säger John.
–Dessa så kallade fortbildningsbrev kan laddas ner, kopieras och spridas inom den abonnerande skolan eller förskolan.

Abonnera på Ledarskap

John Steinberg är fram tills nu mest känd inom skolvärlden som författare och föreläsare. Han har skrivit ett femtiotal böcker om ledarskap och pedagogik, bland annat ”Ledarskap i klassrummet”, ”Uppdrag Vikarie”, ”Fyrtio minuter – hundratals beslut” och haft sitt eget program på UR som hette Dr John.
–Jag har lång erfarenhet av lärarfortbildning och att leda pedagogiska samtal. Förut erbjöd jag en pärm där jag tryckte upp alla fortbildningsbrev, men jag ville kunna uppdatera breven lättare och förenkla spridningen, berättar John.

Han förklarar att han stötte på bibliotekssystemet WeLib under en mässa och tänkte att den kunde passa som plattform för alla hans filer. Filerna blev kategoriserade och sökbara och kunderna kan också skapa sina egna bibliotek. Hans plattform heter ledarskap.welib.se och den skola som vill ha tillgång till hans tjänster abonnerar på tjänsten till en fast månadskostnad.
–I abonnemanget ingår tillgång till alla filerna som jag uppdaterar och utökar allt eftersom, berättar John. Jag står också för kick-off, utbildning, handledning och svarar på alla frågor som kommer in via plattformen.

John tänker att det finns ett stort behov av den här typen av hjälp ute i skolorna.
–Det finns mycket digitalt material för elever, men inget för pedagoger, konstaterar han och avslutar:
–Mitt fokus är ledarskap –  och om det fungerar optimalt så faller mycket annat på plats. Den här tjänsten ska bidra till ledarskapsutveckling och bidra till en skolkultur där man pratar pedagogik.

Vill du veta mer om ”Abonnera på ledarskap” läs här eller fyll i formuläret här nedan och skriv i meddelanderutan att du vill veta mer om Steinbergs utbildningar. Du kan också anmäla ditt intresse för att få veta mer om skolbibliotekssystemet WeLib.

Intresseformulär - Chatfunktion

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: