Libris-poster och skydd av delfält

Det har visat sig att skydd av delfält som tillhör upprepningsbara fält tyvärr inte fungerar som det var tänkt. Det betyder att fält 852 som används för hyllsignum och annan lokal information inte kan användas för att skydda delfält. Här kan, förutom lokala hyllsignum, även finnas information om e-böcker som inte längre är tillgängliga.

Vi rekommenderar därför att ni sätter ert skydd för hela fält 852 i fönstret Katalog|MARC-format, beskrivning. Kontakt har tagits med Libris för att gemensamt finna en annan lösning som kan hantera e-böcker som upphör att vara tillgängliga och där katalogposterna behöver gallras.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: