Axiell history library

Med anledning av covid-19-utvecklingen

På grund av den allvarliga hälsosituationen vill vi försäkra våra kunder om att vi på Axiell tar alla nödvändiga steg för att fortsatt leverera samma höga service- och supportnivå.

Våra kontor är öppna som vanligt och det går att nå oss via telefon, e-post eller via supportportalen. Vid ändring av inplanerade kurser, hör vi av oss till berörda.

Våra kunders och vår personals hälsa kommer dock alltid att vara vår högsta prioritet. Vi följer utvecklingen noggrant och agerar enligt myndigheternas rekommendation.

Den här veckan har vi vidtagit åtgärder för att avbryta alla interna och externa resor som inte är affärskritiska och vi rekommenderar all personal som visar symtom att stanna hemma. Vår personal får regelbundna uppdateringar och vi har tagit fram kommunikationsprocesser för att snabbt kunna nå ut till alla i vår globala organisation. Vi gör allt vi kan för att begränsa spridningen och har tur som i hög grad kan arbeta digitalt. Våra tankar går till de kunder som kanske befinner sig i andra situationer.

Eftersom situationen utvecklas snabbt kommer vi att fortsätta följa myndigheternas rekommendation och uppdatera informationen här om situationen skulle förändras. Förutsättningarna kan ändras och vi har förberett riskscenarier för att minimera eventuella störningar, så att vi kan fortsätta stödja våra kunder under kommande veckor. Vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att se till att vi ska kunna ge support så fort som möjligt.

Vi hoppas innerligt att alla åtgärder som vidtas i samhället och ute på företag kommer att ge resultat. Vi på Axiell gör allt vi kan för att underlätta.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens information.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss på axiellsverige@axiell.com

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: