Meröppet bibliotek – ett innovativt, modernt koncept

Hur har konceptet Meröppet bibliotek utvecklats? Vilka är utmaningarna? Och uppskattas ett självbetjänande, obemannat bibliotek av besökarna? De här frågorna och några till reder lektor Carl Gustav Johannsen ut i sin alldeles rykande färska bok ”Staff-less libraries”.

–Jag har följt utvecklingen av Meröppna bibliotek i många år, berättar Carl Gustav Johannsen, lektor i Biblioteks- och informationsvetenskap på Köpenhamns universitet.
–Här i Danmark har de Meröppna biblioteken ökat från cirka 80 stycken för fem år sedan till över 300 idag.

Carl Gustav, som både har universitetsbakgrund inom litteraturvetenskap, historia och ekonomi, har lång erfarenhet av att forska inom ämnen relaterade till biblioteksvärlden.
–Framför allt har jag intresserat mig för hur man kan koppla ihop näringslivet och biblioteksvärlden, både i tanken och som verksamheter, berättar han.
–Jag har bland annat forskat i hur man kan arbeta med kvalitetssäkring på bibliotek, och vid ett annat tillfälle undersökte jag hur ledarskapet på biblioteken ser ut och om, och i så fall hur, de skiljer sig från näringslivet.

Önskan om tillgänglighet

Carl Gustavs forskning kring Meröppna bibliotek började med ett uppdrag från Slots- och Kulturstyrelsen i Danmark 2012. De ville få veta mer om hur Meröppet upplevdes och fungerade än att bara få ta del av statistik över ett ökat antal besökare. Så Carl Gustav gjorde en rapport över besökarnöjdhet, inställningen till självbetjäning och personalens erfarenheter. Därefter blev det ett par artiklar i ämnet och slutligen bestämde han sig för att ge ut en bok.
–Boken fokuserar på vad konceptet självbetjänande bibliotek går ut på, säger han.
–Jag beskriver det utifrån det nordiska perspektivet, hur det har utvecklats och hur diskussionerna i branschen har gått.

Han berättar att det är en hel del inom biblioteksvärlden som har varit positiva till att hålla biblioteken öppna utan personal på plats, men många som också har varit skeptiska. Oron har varierat beroende bland annat på landets förutsättningar och i viss mån kulturella skillnader.

–I Danmark har kritiken bestått av att Meröppet är ett sätt att spara pengar. I Sverige har debatten mest handlat om att man är rädd för att biblioteket ska vandaliseras.
–Och i Tyskland till exempel finns det bara ett enda Meröppet bibliotek just på grund av den rädslan, förklarar Carl Gustav.

Men var helst man frågar en besökare så är det bara positiva gensvar, oavsett om man är Sverige, Danmark eller Tyskland.
–Man är väldigt glad för sin bibliotekarie, men önskan om utökad service och tillgänglighet är stor, berättar Carl Gustav, som inte har stött på någon besökare som varit negativ till det Meröppna biblioteket.

En ny typ av besökare

Det finns också skillnader i hur man har sett Meröppet som koncept. I Norden har de första Meröppna biblioteken öppnats på landsbygden som ett sätt att bevara en liten filial. Men i Japan och Kina till exempel byggs det nya Meröppna bibliotek i städerna som en service för stadsortsbefolkningen.
–De biblioteken är byggda med tanken om en modern innovativ samhällsservice. De är högteknologiska och självbetjänande med hjälp av RFID-teknologi, berättar Carl.

Det har också visat sig att Meröppet inte bara för med sig fler utan också en ny typ besökare.
–Det kommer en annan typ av människor som inte kom förut och som använder biblioteket och bibliotekarien på ett annat sätt, förklarar Carl Gustav.
–Många tycker det är fantastiskt att få komma dit tidigt på morgonen och läsa en tidning i all stillhet. Och barnfamiljerna hinner dit en stund på kvällen efter jobbet.

Framtiden är redan här

Carl Gustav är övertygad om att Meröppet är ett koncept som både kommer att fortsätta utvecklas och också bli alltmer vanligt förekommande.
–I Danmark erbjuder praktiskt taget de flesta bibliotek obemannade öppettider redan och i Sverige, Norge och Finland ökar antalet stadigt.
–Dessutom så bidrar konceptet Meröppet till en generell modernisering av biblioteket och ett nytt sätt att se på sitt bibliotek som mer tillgängligt, öppet, delaktigt och modernt.

Avslutningsvis konstaterar Carl Gustav att självbetjänande och innovativa bibliotek är något vi kommer att få se mer av i framtiden.
–Touchscreen med innehåll, mer generösa öppettider, utökad service och större utbud av aktiviteter. Allt detta finns redan här och kommer bara att öka.

 

 

Författare: Carl Gustav Johannsen
Bok: Staffless libraries – Innovative Staff Design
Språk: engelska
Utgivning: 15 mars 2017

 

 

 

 

Vill du veta mer om konceptet Meröppet? Fyll i formuläret nedan eller läs mer här >>

 

 

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: