Norra Bohusläns Biblioteksförbund (NBBF) väljer Quria® för ett smidigt samarbete över kommungränserna

Norra Bohusläns Biblioteksförbund (NBBF) väljer Axiells molnbaserade plattform Quria samt Axiell Arena för att modernisera och ha ett flexibelt bibliotekssystem. Målet är att biblioteken i samarbetet gemensamt ska hantera alla sina resurser i en plattform och möta de digitala behov som besökarna och låntagarna förväntar sig av bibliotek i dag.

Norra Bohusläns Biblioteksförbund, som inkluderar kustkommunerna Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum, har följt utvecklingen av Quria sedan plattformen introducerades. Nu väljer de att lämna ett klientbaserat system bakom sig och istället ta del av ett modernt, molnbaserat system.

– Vi ser många fördelar med ett helt nytt, molnbaserat system nu när en stor del av besöken sker digitalt. Vi behöver ett bibliotekssystem som kan väva in flera funktioner i ett: utlån av strömmande media, visa upp vilka arrangemang som ges på våra bibliotek i norra Bohuslän och ge möjligheten att hitta rätt bok i rätt format. Systemet ska också kunna hantera allt fler funktioner: inköp, fjärrlån, integrationer till befintlig självbetjäningsutrustning, autentisering av Meröppet-besökare mm. Med Quria får vi ett smidigt system som gör att vi gemensamt kommer att kunna hantera allt detta. Nu är vi äntligen igång, säger Sara Malm Ramsvik, bibliotekssamordnare i Tanums kommun.

Quria är en plattform där alla resurser och alla arbetsflöden kan hanteras gemensamt: fysiska samlingar, digitala resurser, biblioteksaktiviteter, arrangemang, e-media och samtliga kommunikationskanaler. Med Quria får biblioteket en framtidssäkrad katalog som stödjer länkad data, Libris XL, och erbjuder både bibliotekspersonal och besökare fördelarna med RDA och FRBR. En katalog strukturerad enligt RDA och FRBR ger användaren en tydlig översikt över alla de varianter av ett verk som finns i de aktuella samlingarna.

Quria lever upp till gällande krav på tillgänglighet samt har ett intuitivt och självinstruerande användargränssnitt. Det är molnbaserat och uppdateras utan att bibliotekets personal eller besökare påverkas, då biblioteket inte behöver stängas.

– Norra Bohusläns Biblioteksförbund var bland de första att ingå ett bibliotekssamarbete och startade redan 1995. Att de nu väljer att satsa på Quria som den givna lösningen för samarbetet är därför en extra fjäder i hatten för oss då vi lagt särskild vikt på funktioner och rutiner som underlättar för bibliotekssamarbeten, stora som små, säger Joachim Läckberg, Sverigechef Axiell.

– Vi ser en stor fördel med detta och tycker att det är roligt att få vara med och utveckla ett nytt system som även är anpassat för ett bibliotekssamarbete som vårt. I och med att Quria är webbaserat förenklas eventuella uppdateringar, tiden för systemunderhåll försvinner och det kräver inte kompetens hos våra lokala IT-avdelningar. Det kommer att bli både lättare och roligare för personalen att utföra det dagliga rutinarbetet och vi kommer att kunna fokusera mer på våra besökare och låntagare, avlutar Sara Malm Ramsvik.

För mer information:

Maria Wasing, COO Axiell-koncernen
Telefon: + 46 73 852 17 52
Epost: maria.wasing@axiell.com

Om Axiell

Axiell är ett svenskt bolag som var först i Norden med att skapa ett bibliotekssystem. Sedan mitten av 1980-talet har vi fortsatt att utveckla system och tekniskt avancerade och innovativa lösningar till bibliotek, skolor, arkiv, museer och offentliga myndigheter.

Vår kärnverksamhet är att utveckla mjukvara som arrangerar, organiserar och delar med sig av samlingar och kunskap runt om i världen. Våra lösningar hjälper våra kunder att uppmuntra till läsning, bevara kulturarvet, hantera sina samlingar, förbättra förutsättningarna för lärande – kort sagt att öka sitt engagemang i samhället.

På Axiell har vi en bred kompetens och här jobbar allt från bibliotekarier, arkivarier, systemutvecklare och grafiska formgivare till experter av olika slag. Tillsammans med våra kunder, som består av bibliotek, museer, arkiv, skolor och förlag i 58 länder, utvecklar vi innovativa digitala verktyg för att förändra och förbättra våra 11 300 kunders dagliga möte med besökare och allmänheten.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: