Nu öppnar Forumbiblioteken i Nacka!

Med glädje, stolthet och ödmjukhet inleder vi nu vårt uppdrag i Nacka. Nacka kommun, som har det övergripande ansvaret för Nacka kommuns bibliotek, har lagt ut driften av biblioteket på två externa aktörer; Axiell har fått uppdraget att ha driftsansvaret för tre bibliotek, som går under samlingsnamnet Forumbiblioteken, där vi nu administrerar och avlönar personalen i Nacka kommun i fyra år framåt. Dieselverkstaden AB driver de andra tre biblioteken. Uppdraget träder nu i kraft och vi har idag öppnat biblioteken i Nacka. Här vill vi dela med oss av våra ambitioner, vad uppdraget omfattas av enligt upphandlingen samt vad vi initialt kommer att fokusera på. För oss är transparens centralt och vi vill gärna dela med oss.

Först lite om ansvar och styrning: Dieselverkstaden har sedan 2013 drivit tre bibliotek i Nacka kommun. Både Dieselverkstadens och Axiells administration av verksamheterna styrs av Nacka kommuns upphandling som i sin tur helt följer bibliotekslagen som bland annat fastställer samverkan mellan bibliotek och arbete med prioriterade grupper. Kommunen har fortfarande ansvaret för verksamheten och för att upphandlingskraven och bibliotekslagen efterlevs. Det skiljer sig alltså inte från kommunal upphandling av verksamhet och service i andra sektorer.

Från Bibliotekslagen: Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den som driver biblioteket följer bestämmelserna i denna lag.

Uppdraget regleras av upphandlingen som i sin tur lutar sig mot bibliotekslagen. I riktlinjer för folkbiblioteksväsen som den svenska bibliotekslagen, Unesco Public Library Manifesto och Lyon-deklarationen framstår fyra områden som väsentliga:

  • Läsfrämjande
  • Livslångt lärande
  • Den kreativa medborgaren
  • Den demokratiska medborgaren

Om uppdraget och framtiden: För oss på Axiell är uppdraget att driva dessa områden framåt. Det gör vi, med vår kunskap och vårt engagemang, tillsammans med Nacka kommun, personalen på biblioteken och inte minst med kommuninvånarna i dessa biblioteks stadsdelar. Vi ser fram emot bästa möjliga samverkan med såväl biblioteksleverantören Dieselverkstaden i Nacka som biblioteksvärlden i övrigt.

Vi är övertygade om att framtidens folkbibliotek skall stå starkt där det verkar, i lokalsamhället. Det framtida folkbiblioteket strävar efter bästa möjliga balans mellan en digital värld och ett fullt nyttjande av de lokaler som biblioteket kan tillhandahålla. Biblioteket blir ett självklart val för digital litteratur.

Med biblioteket som lokalt kraftcentrum involveras och inkluderas kommuninvånarna och med ett aktivt förhållningssätt når man fler. Detta genom att tillhandahålla, men också ständigt hitta nya vägar för att förmedla. I bland annat Fisksätra finns sedan förut en tradition att se lokala organisationer och invånare som medskapare av biblioteksservice. Vi som leverantör kan ta med oss utvecklingsförslag till Nackabiblioteken och tillsammans med personalen på plats diskutera och ta vidare det som är mest relevant och effektivt. Detta arbete har redan påbörjats, sedan Jenny Poncin tillträdde som chef för Forumbiblioteken.

Vår ambition är att tillsammans med biblioteken skapa bästa möjliga verksamhet. Men vi är ödmjuka inför uppgiften. Utvecklingen måste interagera med lokal kunskap och kompetens. Vi är till exempel övertygade om att digitala tjänster, var de än utvecklas, fungerar bäst om de förmedlas lokalt. Den lokala bibliotekarien är nyckeln till en framgångsrik verksamhet på orten, i vårt gemensamma samhälle.

Vi vill också förtydliga vad som inte omfattas av upphandlingen. Lokalerna, medier (från förlag/författare), maskiner och annan utrustning har sedan förut levererats av olika aktörer på marknaden. Kommunen kommer fortsatt att ha det ekonomiska ansvaret för lokaler, e-medier, systeminfrastruktur. Det ligger alltså inte i uppdraget för oss att upphandla dessa tjänster. Vill man sätta sig in i detta så finns hela upphandlingen att läsa här.

Nacka kommun är beställare och har ansvaret för att leverantören, vi på Axiell, följer upphandlingsdirektiven och den svenska bibliotekslagen. Utmaningen för oss är att med en begränsad budget utveckla verksamheten och den utmaningen arbetar alla bibliotek med oavsett huvudman. Nu är det upp till oss att bevisa oss under de kommande fyra åren och det ser vi fram emot!

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: