Ny förbättrad version av ”Hantera lån”

Nu har WeLib fått en ny och förbättrad version av funktionen för att ”Hantera lån” som nås från menyn ”Biblioteket”. Den största förbättringen är möjligheten att söka på klasser och elever för att se och hantera deras pågående lån.

Lånen i listan kan sorteras på olika sätt genom att klicka på respektive kolumn i låneöversikten.

Genom att välja skola och klass kan urvalet i listan begränsas och genom att söka på namn kan en elev eller annan användare med pågående lån filtreras fram. Listan på en låntagares lån kan även nås genom att klicka på personens namn. I listan överlån nås funktioner för att förlänga/förnya lån, återlämna bok eller skicka en påminnelse.

Observera att klasser måste finnas inlästa i WeLib för att indelningen i klasser ska fungera.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: