Maria Wasing

Ny vd för Axiell – tar sikte på att förbättra tillgänglighet till samlad kunskap!

Axiell går nu in i en spännande ny era med ny ledning och styrelse. Maria Wasing tillträder som vd och koncernchef för Axiell Group AB. Fokus är att driva den omfattande digitala omvandlingen som pågår inom kultursektorn med att utöka tillgänglighet för kulturarv och den samlade kunskap som finns hos bibliotek, arkiv och muséer globalt.

I Maria Wasing får Axiell en erfaren ledare med lång erfarenhet inom den internationella mjukvarusektorn, varav de senaste sju åren på Axiell. Hon går nu från vice vd till vd och koncernchef med start den 1 januari 2024.

– Jag ser verkligen fram emot att vara delaktig i Axiells fortsatta utvecklingsresa tillsammans med vårt nya ledningsteam och alla våra medarbetare runt om i världen. Vi befinner oss mitt i ett teknikskifte som kräver att vi som global koncern utifrån våra plattformar binder samman information och kunskap från bibliotek, arkiv och muséer och ser till att branschen effektivt kan förmedla detta. Axiells plattformar bygger på modern teknologi, vilket är en grund för vår globala konkurrenskraft och förmåga att leverera värde och lösningar till våra kunder i deras viktiga samhällsuppdrag, säger Maria Wasing, tillträdande vd och koncernchef, Axiell.

Folk- och skolbibliotek, arkiv och muséer är Axiells kunder och bolaget arbetar med att utveckla effektiva och moderna affärslösningar för 13 000 kunder globalt. Tekniken möjliggör nya former av samverkan mellan olika samlingar och verksamheter.

– Moderna plattformar och artificiell intelligens har potentialen att snabbare göra kulturen levande och tillgänglig för alla, oavsett om man arbetar med samlingar, är forskare eller en del av allmänheten. Det är en ära att få leda ett bolag som med innovation bidrar till att göra kulturen tillgänglig för alla nu och i framtiden. Den samlade kunskapen och mängden auktoritär data hos våra kunder ska dagligen få göra nytta för vårt samhälle och dess utveckling. Axiell är med och ska aktivt bidra till detta, säger Maria Wasing.

Samtidigt genomför Axiell också förändringar i styrelsen. Joel Sommerfeldt, tidigare vd och koncernchef, blir ny styrelseordförande från och med årsstämman 2024. Tidigare styrelseordföranden och huvudägare, Mats Hentzel, kommer att fortsätta i styrelsen som vice ordförande med fokus på ägarfrågor.

– Jag är stolt över att vi kan genomföra en succession internt samtidigt som vi tillför ny kompetens och erfarenhet genom ett antal nyrekryteringar till ledningsgruppen. Det ger oss en styrka både när det gäller kontinuitet och förnyelse i vårt fortsatta utvecklingsarbete och som säkerställer vår ställning som ledande företag inom mjukvaruindustrin i den globala kultursektorn. I och med detta ledningsskifte och förstärkande nyrekryteringar går vi starka in i en ny period för Axiell, säger Joel Sommerfeldt, tillträdande styrelseordförande Axiell.

 

För mer information:

Joel Sommerfeldt, tillträdande styrelseordförande, Axiell Group
Telefon +46 702 188 280
Epost: joel.sommerfeldt@axiell.com

Maria Wasing, tillträdande vd och koncernchef, Axiell Group
Telefon: + 46 73 852 17 52
Epost: maria.wasing@axiell.com

Sara Seltborg, pressansvarig
Telefon: 070-860 95 89
Epost: seltborg@seltborgkommunikation.se

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: