Nytt om katalogposter

Har ditt bibliotek valt att fortsätta med Bibliografisk service från BTJ? Eller ska ni bli ett Libris-bibliotek? I båda fallen kommer ni att få posterna levererade via Libris, och när lanseringsdatum meddelas finns det en del att tänka på!

Katalogposthämtning

I BOOK-IT fönstret Grunddata | Katalog | Leverantörer, katalogposterställer man in hur poster hämtas hos olika postleverantörer, till exempel BURK eller Libris.

Katalogpostleverantören ska förse dig med de uppgifter som ska matas in i detta fönster, till exempel plats på en ftp-server dit posterna levereras och varifrån BOOK-IT ska hämta dem (”FTP-värd”, Katalog) samt eventuella inloggningsuppgifter (FTP-användare, FTP-lösenord).

Avvisade katalogposter

Vid övergång från en postleverantör till en annan måste man vara beredd på att under en övergångsperiod arbeta en del med fönstret Katalog | Avvisade katalogposter.

När en titel beställs hos en medieleverantör görs alltid en katalogpostbeställning. Om katalogen sedan tidigare innehåller en post med samma ISBN men som kommer från en tidigare postleverantör hamnar den nya posten i Avvisade katalogposter med avvisningsorsak ”Samma ISBN”. Väljer man där att ersätta den gamla posten med den nya kommer inte fler avvisningar att drabba den posten.

När bytet av katalogpostleverantör äger rum kommer även medieleverantörerna att behöva ändra bibliotekets uppgifter om katalogposthämtning.

MARC-format

BOOK-IT kan lagra katalogposter i två MARC-format: MARC21 eller BTJMARC1

Om du är osäker på vilket format er installation har kan du titta på en post i Expertsök och välja visningsformatet MARC. Om posten inleds med ett fält nr 000 betyder det att ni har MARC21.

BURK kan leverera poster i båda formaten men behöver få veta vilket format ert bibliotek ska ha.

Libris levererar poster i MARC21.

BOOK-IT-bibliotek som använder MARC21 kan alltså ta emot poster från BURK och Libris utan att posternas innehåll förändras. Det enda som behöver göras i BOOK-IT är att ändra hämtningsplats i Grunddata | Katalog | Leverantörer, katalogposter(se ovan).

BOOK-IT-bibliotek med BTJMARC1 kan också ta emot poster från BURK och Libris, men Libris-posterna konverteras till BTJMARC1 av ett inbyggt konverteringsprogram i BOOK-IT och innehållet påverkas. MARC21 innehåller mer information än det något mer begränsade BTJMARC1-formatet.  Konverteringsprogrammet är i drift men utvecklas och supporteras inte längre, vilket innebär att korrigeringar av posterna kan behöva göras lokalt hos biblioteket.

Därför rekommenderar Axiell ett formatbyte och en konvertering från BTJMARC1 till MARC21 i samband med övergång till Libris.

Mer information om detta samt möjlighet att beställa konvertering hittar du här:

https://www.axiell.se/fran-burk-till-libris-poster/

Planering vid MARC21-konvertering

En MARC21-konvertering av en BTJMARC1-databas kan ni göra såväl före som efter en övergång till LIBRIS som postleverantör. Det beror snararare på när i tiden en konvertering kan planeras in.

Om konvertering till MARC21 i BOOK-IT görs föreövergången till Libris:
Kontakta BURK i god tid och meddela att ni byter format så att de kan börja skicka era poster i det nya formatet.

Om konvertering till MARC21 i BOOK-IT görs efterövergången till Libris:
Poster som kommer in fram tills konverteringen görs kan behöva översyn, främst med avseende på objektkoder, för att informationen ska vara korrekt och för att den framtida MARC21-konverteringen ska kunna hantera dem korrekt.

Bibliografisk service i nationell katalog

Btj har just meddelat en ny tidsplan för att börja leverera katalogposter via Libris och de räknar med att starta 1 april 2019.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: