Organisationsförändring i Axiell Sverige AB

Joachim Läckberg är från och med 15/8 Sverigechef med ansvar för bolagets verksamhet inom folk- och skolbiblioteksområdet.  Rollen innefattar ansvar för Axiells försäljnings- samt operativa verksamhet. Då Joachim har en mångårig erfarenhet av den svenska folk- och skolbiblioteksmarknaden samt en mycket god kännedom om Axiells produktutbud borgar detta för en fortsatt stabil utveckling av verksamheten.

–Det är en ynnest att få jobba tillsammans med så engagerade kunder och kollegor med produkter som spänner över ett brett spektrum. Jag ser med stor tillförsikt fram emot att följa bolagets fortsatta utveckling och lansering av nästa generations system för skola och bibliotek; Welib och Quria, säger Joachim.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: