På besök i Engelbrektsskolans skolbibliotek

Att få tiden att räcka till – en utmaning i skolbiblioteket.

Engelbrektsskolan, en skola som ligger uppe vid Vallhallavägen i Stockholm liknar ett slott.  Efter en snabb Wikipedia-sökning ser jag att den ritades av arkitekterna Ernest Haegglund och Konrad Elméus och invigdes av ingen mindre än Oscar den II 1902.

Skolan är självfallet renoverad och omgjord sedan dess, och idag ger den rum åt 1040 elever.

– Har min bok kommit ännu? ropas det  efter skolbibliotekarien Fia Idegård i korridoren på Engelbrektsskolan.

Fia skrattar och utbrister ”Jag älskar mitt jobb, jag får ta hand om allt!”

Skolans bibliotek ligger på andra våningen och där jobbar Fia, hon har jobbat som skolbibliotekarie sedan 2007 men på Engelbrektsskolan i snart två år. Under sin tid på skolan har hon jobbat mycket med att få i ordning biblioteket som plats och få igång verksamheten. Hon blev glad när hon fick höra att skolan skulle få Book-IT, som hon jobbat med tidigare.

– Book-IT har många bra funktioner som passar för skolan, säger Fia.

Vad händer i skolbiblioteket?

Skolbiblioteket är stort, och rymmer runt 4000 böcker, åtta datorer, skrivare, material för arbeten m.m. Fia har hand om allt och försöker ha öppet så mycket hon kan, men eftersom hon är ensam bibliotekarie får hon hålla stängt när hon har verksamhet med eleverna.

På Biblioteksbalkongen, en trappa upp i biblioteket träffar Fia låg- och mellanstadieeleverna för Bokprat. Hon läser högt, både ur böcker hon vet på förhand att eleverna tycker om men också ur böcker hon vill få dem att upptäcka. Lågstadiet är i biblioteket och lånar böcker varje vecka.

Fias vision för skolbiblioteket är att få igång en fungerande struktur kring MIK- arbetet.

– Många elever vet att man ska vara källkritisk men har inte lika stor kunskap om hur man faktiskt är det, säger Fia.

Det är fortfarande inte alla elever som går igenom källor och jämför texter.

– Utmaningen är att få till tiden, att koppla informationssökning och hela den processen till det ämne man faktiskt håller på med just nu, fortsätter Fia.

Fia lyfter även vikten av att inte bara lära eleverna att söka digitalt, det är de ofta ganska bra på. De känner till NE, Wikipedia och kan googla, men har ofta svårare att navigera analogt.

– Hur får man tag på fakta i en faktabok? Vad är ett index, hur läser man av ett innehållsregister. Det är något som inte är självklart och en mycket viktig kompetens om man ska ta sig vidare till högskolan, förklarar Fia.

– Det krävs att man går in i den processen som bibliotekarie, fortsätter hon. Den stora utmaningen är att få tiden att räcka till fortsätter hon.  Allt tar tid, och saker som tar tid är tyvärr inte alltid så attraktivt.

Erfarenhetsmässigt tycker Fia att språklärare är enkla att samarbeta med. Ämnet språk och litteratur ligger nära varandra, men böcker kan tas in i alla ämnen. Fia utforskar fortfarande former för att samarbeta med andra ämnen i skolan.

– Det bästa med att jobba som skolbibliotekarie är eleverna, man vet aldrig vad som kan hända och att få vara med om lyckan en elev känner när de verkligen gillar den bok man tipsat om, avslutar Fia.

 

Text och bild: Cecilia von Schedvin

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: