Redovisning av årsstatistik

Hjälp-dokumentetn för redovisning av årsstatistik har uppdaterats. De ligger på supportsidorna för BOOK-IT och fliken ”Allmänna dokument”.
Ändringarna avser följande:

En bugg i periodika-modulen har upptäckts, som innebär att automatiskt byte av cirkulationskategori vid ankomstregistrering från (till exempel) Referens till annan cirkulationskategori inte uppdaterar statistiken. Använd Mängd exemplar istället för att få fram rätt antal referensexemplar (Fråga 11, Specialfrågor).

Bibliotek som har BTJMARC1 som lagringsformat bör se över grupperingen i fönstret Objektkodsgrupper med avseende på objektkod LC. Här ingår Daisy talböcker med ljud och text. Läs hjälptext:
https://bookit-hjalp10.axiell.com/web/help/objectcodegroupframe
Och
https://bookit-hjalp10.axiell.com/web/help/YearlyStatCclFrame

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: