Webbinarium: Working in Scale: Doing it ”the Oodi way” – Riikka Leskinen

Riikka jobbar som pedagogisk informatiker på Helsingfors högteknologiska centrumbibliotek Ode. Biblioteket, som utformades och planerades i nära samverkan med användarna, öppnade i slutet av 2018 och har haft långt över en miljon besökare.

Riikka samtalar kring hur det är att arbeta i en organisation med ett starkt etos, tydliga syften och hur man optimerar arbetet så att man kan nå ut till så många som möjligt. Det har de lyckats med genom att:

  • Sätta tydliga mål för hela organisationen.
  • Se till hela människan när det gäller personalen.
  • Decentraliserat besluten över utförandet till mindre grupper.
  • Grupperna väljer sin gruppledare under en begränsad tid.
  • Varje anställd äger sina arbetsområden.
  • Ledningen ”skyddar” de anställda från ”byråkrati”.

Tillsammans leder detta till att ”saker blir gjorda” och att verksamheten har ökat dramatiskt.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: