Så här lyfter du MIK-arbetet i ditt klassrum – Steg 2

Nu är det dags för Steg 2 i vår serie webbinarier där du som arbetar i skolbibliotek får inspiration, tips och nya insikter för vad just du behöver för att lyfta in MIK-arbetet i varje klassrum.

Webbinariet är helt kostnadsfritt och hålls av Charlotta Granath, Jenny Sköld och Lotta Bergseth, författarna till boken Digital kompetens och källkritik i praktiken (Sanoma utbildning 2020). Om du inte redan har boken, ger vi dig nu 10 % rabatt via länken.

Steg 2.
Unga som producenter och publicister av innehåll. Lagar, integritet och upphovsrätt.

Vi lyfter de lagar och etiska regler vi behöver ta hänsyn till vid digitala publiceringar. Hur kan biblioteket fungera som resurs för att skapa källtillit hos eleverna och hjälpa eleverna att själva bli trovärdiga källor? Hur kan skolbiblioteket samarbeta med lärarna vid publiceringar av exempelvis recensioner?

En del av den här timmen viks till att du ska få chansen att utöka ditt nätverk och samtala med andra som jobbar inom skola/skolbibliotek om frågor kopplade till dagens ämne. Dessa samtal kommer inte att spelas in.

Kunde du inte delta live? Ingen fara. Kontakta oss så ser vi till att du får ta del av en inspelning.

Steg 3
Skapa en MIK-plan med hjälp av årshjulet

Vi går igenom hur du kan skapa en MIK-plan för din skola. Här får du tips om workshops som du kan leda för att utveckla skolans arbete gällande ett källkritiskt förhållningssätt och en engagerande undervisning, uppdaterad till medielandskapet som det ser ut idag. Även här finns en chans till nätverkande och utbyte av idéer.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: