Så här lyfter du MIK-arbetet i ditt klassrum – webbinarier i 3 steg

I den här serien får du som arbetar i skolbibliotek inspiration, tips och nya insikter för vad just du behöver för att lyfta in MIK-arbetet i varje klassrum.

Webbinarierna hålls av Charlotta Granath, Jenny Sköld och Lotta Bergseth, författarna till boken Digital kompetens och källkritik i praktiken (Sanoma utbildning 2020).

Ta del av filmerna helt gratis

Serien består av följande steg

Steg 1. Medielandskapets förändring – unga och nätet
Här hittar vi tillsammans vägar för att ta reda på mer om elevernas digitala vardag och visar exempel på hur det som framkommer kan användas för att stärka undervisningen.

Steg 2. Unga som producenter och publicister av innehåll. Lagar, integritet och upphovsrätt.
Vi lyfter de lagar och etiska regler vi behöver ta hänsyn till vid digitala publiceringar. Hur kan biblioteket fungera som resurs för att skapa källtillit hos eleverna och hjälpa eleverna att själva bli trovärdiga källor? Hur kan skolbiblioteket samarbeta med lärarna vid publiceringar av exempelvis recensioner?

Steg 3. Skapa en MIK-plan med hjälp av årshjulet
Vi går igenom hur du kan skapa en MIK-plan för din skola. Här får du tips om workshops som du kan leda för att utveckla skolans arbete gällande ett källkritiskt förhållningssätt och en engagerande undervisning, uppdaterad till medielandskapet som det ser ut idag.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: