Förändringar i styrelsen för Axiell

Förändringar i styrelsen för Axiell

Läs mer

Så ser det nya moderna skolbiblioteket ut

Skolbiblioteken har förändrats och använder digitala resurser och tjänster i större utsträckning. Elever läser inte längre bara fysiska böcker utan använder också e-böcker och ljudböcker under sin skolgång. Det digitala skolbiblioteket WeLib ger skolor en samlad plattform i molnet där allt från vanliga böcker till elevers egna publikationer finns tillgängliga på ett och samma ställe.

Digitaliseringens utveckling har bidragit till enklare tjänster och sätt att arbeta på även inom skolan. När elever och skolpersonal nu använder digitala resurser för lärande och undervisning ser också skolbiblioteken annorlunda ut. Det digitala skolbiblioteket WeLib som företaget Axiell utvecklat togs fram med målet att användarna inte bara ska vara passiva mottagare. Man ska aktivt kunna nå och använda olika typer av resurser, på olika sätt.

– Idag läser eleverna både fysiska böcker, e-böcker och ljudböcker via WeLib. Där kan de också vara aktiva genom att skriva recensioner, gilla böcker och själv författa och publicera böcker som andra kan läsa. Eleverna kan hitta populära böcker med recensioner och sådant man själv publicerat i skolan, säger Martina Lundström, produktchef Axiell Sverige.

Ökad kunskap kring rättigheter

WeLib kan också bidra till att elever får ökad kunskap om vilka rättigheter och regler som gäller när man själv publicerar ett verk, förklarar Martina Lundström.

– Eleverna måste få träning i att använda bild och text på rätt sätt. Om man får plocka bilder eller ej från exempelvis internet är inget man lär sig automatiskt. Genom att ge dem möjligheter att praktisera olika rättigheter som finns när man publicerar online så får de ökade kunskaper. I WeLib finns inbyggd funktionalitet som stöder detta arbetssätt. De kan också tala om för andra hur deras verk får användas genom plattformen och de får lära sig om vilka rättigheter som finns när man publicerar online.

Positiv respons

Plattformen är molnbaserad och enkel att komma igång med. Ingen utbildning krävs för varken elever eller lärare. För skolbibliotekarierna som administrerar erbjuder Axiell en onlineutbildning.

– Många huvudmän ser till att ett uppdaterat elevunderlag alltid finns i tjänsten. Då behöver bibliotekarien inte lägga in något manuellt vilket sparar tid på skolorna. Vi erbjuder också single-sign-on så att man kan gå sömlöst mellan olika tjänster. Vanligtvis tar det lång tid att lägga in de fysiska böckerna i skolans bibliotekssystem, men i WeLib har vi sett att en lärare eller bibliotekarie kommer igång snabbt med att lägga in böcker och kan komma igång med utlånen. Responsen har varit enormt positiv, avslutar Martina Lundström.

Se webbinariet: WeLib i skolan

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: