Samarbeten och öppenhet i stort kulturhus

Precis i kanten av den vackra Umeälven tornar det båtliknande bygget Väven upp sig och lämnar ett oförglömligt intryck hos en betraktare. Det vackra kulturhuset stod klart i november 2014, året då Umeå var Kulturhuvudstad. Här samsas bland annat en konsertsal, en biograf och stadsbiblioteket med ett fik och ett självservicehotell. Huset präglas av samarbete och öppenhet.
  – Vi har ett uppdrag att hela tiden nå ut till fler och nya grupper, barn och att hjälpa nya svenskar att komma in i samhället. Vi vill att det är här det ska hända och att de ska komma hit och få uppleva och lära sig saker, säger Åke Samuelsson, verksamhetsutvecklare för kultur i Umeå kommun. 

Kulturhuset kallas Väven eftersom det ska binda samman olika verksamheter, och som en symbolisk gest binder även den nybyggda delen av huset samman två gamla byggnader på vardera sida, vars ytterväggar numer är smakfullt växtbeklädda innerväggar, vilka skapar intressanta kontraster mellan det moderna och det gamla. Åke berättar att det finns sju ingångar till Väven och att det är svårt att säga vad som är huvudentrén.

– Det är det som är meningen. Människor ska känna att de kan komma in och ut var som helst och ta del av många olika typer av aktiviteter och verksamheter.

Ett digitalt perspektiv

Förutom bibliotek fördelat på tre våningar så erbjuder Väven ett konstgalleri, ett unikt kvinnohistoriskt museum (det enda i sitt slag i Sverige), en konsertsal med plats för tusen personer och en biograf som visar alternativ till det vanliga utbudet. Besökare kan också äta och fika gott och en fin dag lockas att sitta på en av uteplatserna, betrakta Umeälven och lapa sol.
– Vi jobbar tematiskt för att binda ihop våra verksamheter, berättar Fredrik Ragnarsson, utvecklingsledare för IT-frågor.
– Under ”Star Wars-dagen” hade vi sammanlagt 9000 besökare under sex timmar, jämfört med en normal dag där vi har cirka 2500.
– Tillsammans bjöd vi på teater, konst och det fanns föreningar som körde spel och teater. Och vi hade stationer där man kunde fota sig mot så kallade green screens som gör att man ser ut som en figur i Star Wars.

Fredrik som är bibliotekarie med systemvetarbakgrund berättar att just det här med den digitala aspekten på aktiviteter är en viktig bit på Väven.
– Vi har digitala översiktskartor och presentationstavlor överallt i hela huset, och vi byter regelbundet information på dem, säger han.
– Huset kräver en annan kunskap och kompetens än ett traditionellt bibliotek. Vi har till exempel anställda samordnare som sköter våra digitala lösningar och uppdaterar presentationerna.

Delaktighet i byggprocessen

Stående: Åke Samuelsson, verksamhetsutvecklare för kultur i Umeå kommun. Sittande: Fredrik Ragnarsson, utvecklingsledare för IT-frågor.

Åke berättar att när Väven skulle designas så fick biblioteket vara del i processen. Den stora sorteringsanläggningens placering, designen av tidskriftshyllorna för att få optimal överblick, antalet grupprum och den lägre höjden på bokhyllorna är exempel på önskemål från bibliotekets sida.
– Ett tips är att om kommunen vill bygga om så var delaktig när beslut ska fattas. Ta dig in i de olika arbetsgrupperna tillsammans med arkitekterna så du får en möjlighet att tycka till, uppmanar han.
– Det är vi som är experterna på bibliotek. Det ska vara snyggt, men också funktionellt.

Åke förklarar att de hade en lång process då de åkte runt till olika bibliotek i landet för att få inspiration, hitta bra lösningar och försöka förstå och konkretisera framtida behov. Ändå finns det vissa funktioner som han i efterhand skulle vilja haft en bättre lösning på. Men på det stora hela är han mycket nöjd.
– Det faktum att taket i motsats till många moderna hus är av trä och relativt lågt trots storleken på huset, gör att det inte ekar och blir så ljudligt. Trots att det är ett så stor öppen yta och många människor i omlopp, säger han.
– Vi ser också en ökning av besökande pappor med barn om vi jämför med det gamla biblioteket. Men om det har med husets atmosfär att göra eller det är av någon annan anledning, det vet vi inte.

På grund av Vävens öppna planlösning var det viktigt att också tänka på att de ska finnas ställen för lugn och ro.
– Det var vår idé att skapa ”Andrummet”, berättar Åke. I det rummet får man inte ha några digitala enheter utan det är till för reflektion och stillhet.

Barnen som är en viktig målgrupp för hela Väven fick också ett specialdesignat Familjerum på bibliotekets barnavdelning. Där finns plats för bland annat amning, värmning av barnmat och en privat stund. En formverkstad ger plats för kreativitet och överallt i biblioteket hittar man läsplatser, små kryp-in och grupperade ombonade sittplatser.

En hektisk höst

Just nu planerar Väven för ett nytt tema – Harry Potter. Men förutom det så stundar både byte till Dewey och BOOK-IT under det närmsta halvåret.
– Ja, det är mycket att stå i. Vi har LIBRA.SE idag och byter till BOOK-IT, men Axiell har gjort sådana här byten många gånger, så vi känner oss trygga med det, säger Åke.

Han berättar att Umeå utbildar så kallade superusers för sina system, vilka sen håller i ”first line support”. Först i nästa steg tar de kontakt med Axiell om något fortfarande skulle vara olöst. För självklart är det så att på ett så stort bibliotek som i Väven så måste grundsystemen fungera.
– Allt ska vara självgående och det ska kunna gå att återlämna och låna smidigt. Vi har också utökat öppettiderna successivt. Nu senast på söndagarna med lite mindre bemanning. Det är på något vis huset som ställer de kraven, säger Åke.

Och visst har besökarantalet ökat sedan flytten för två år sedan, men ingångarna till Väven är många och för Åke är det en vansklig uppgift att hålla stenkoll på alla som går in och ut.
– Vi har besöksräknare och larmbågar, men det kan ändå vara de som slinker ut utan att bli upptäckta, berättar han.
– Men lite svinn får man räkna med. Det viktigaste är ju att folk vill använda vårt material.

*Artikeln är hämtad ur kundtidning Blickpunkt bibliotek nr 2 2016

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: