Ny vd för Axiell – tar sikte på att förbättra tillgänglighet till samlad kunskap!

Ny vd för Axiell – tar sikte på att förbättra tillgänglighet till samlad kunskap!

Läs mer

Skolbiblioteket på Kista International School hjälper eleverna att nå sin fulla intellektuella potential

”Hjärtat i verksamheten”, så beskrivs skolbiblioteket på Kista International School. Här får eleverna hjälp att nå sina mål med utbildningen. Meritvärdet är högre än snittet i landet och alla niondeklassare får gymnasiebehörighet. På skolan finns elever av många nationaliteter och endast en av eleverna har svenska som modersmål.

Vi har pratat med Benedicta Ogbekene, behörig skolbibliotekarie på Kista International School sedan 2013 då skolan grundades. Hon har många års erfarenhet inom bibliotek och marknadsföring, och har jobbat som bibliotekarie på bland annat Novena University och Delta State House of Assembly i Nigeria, Internationella Engelska Skolan i Stockholm samt på Stockholms stadsbibliotek Kista.

Att läsa är att lära

Enligt Benedicta är språket nyckeln till framgång om man som invandrare vill komma ut på arbetsmarknaden. Själv praktiserade hon på Vasa Real skolbibliotek och Vällingby Stadsbibliotek under tiden hon studerade svenska. När hon började jobba på Kista International School fick hon möjlighet att bygga upp skolbiblioteket från grunden. Här finns ett skolbibliotek som är till för barns behov och som hjälper eleverna att nå sina mål med utbildningen.

Skulle du säga att skolbiblioteket är en integrerad del i undervisningen på Kista International School?

Ja, skolbiblioteket är absolut en integrerad del i undervisningen. Inte enbart i syfte att främja elevernas läsutveckling, utan också för att hjälpa eleverna att nå sin fulla intellektuella potential så att de i slutändan går ur skolan med godkänt betyg.

Berätta om aktiviteter ni har haft på skolbiblioteket.

Vi erbjuder många aktiviteter som stimulerar till läs- och lärlust. Jag håller i bokpresentationer och ger tips vid klassbesök, anordnar lästävlingar, bokklubbar, läs- och skrivtävling och tipspromenader. Jag anordnar också aktiviteter som syftar till att utveckla elevernas digitala kompetens. Eleverna har bland annat möjlighet att skriva bokrecensioner i det digitala skolbiblioteket WeLib. På så vis lär de sig att använda digitala verktyg i skolans arbete.

Recensioner i WeLib

Vilken aktivitet har varit mest lyckad?

Alla aktiviteter har varit lyckade på olika sätt. Det är alltid bra när vi lyckas med att fånga elevernas intressen. Bokprat vid klassbesök väcker intresse hos både elever och personal.

Alla årskurser är välkomna till biblioteket varannan vecka, men vi har också drop-in-tider. Under dessa besök pratar vi om böcker eller visar annat material som är lämpligt för barn och ungdomar.

En annan lyckad aktivitet som vi har varje termin är vår lästävling. Den lockar många elever. Vissa läser så mycket som 4000 sidor på en månad. Alla elever som läser 4000 sidor eller mer samt skriver en bokrecension, får en gåva av skolan.

Hur är responsen från eleverna?

Väldigt positiv. De vill ha roliga och spännande aktiviteter på biblioteket och deltar gärna. Boktävlingar och frågesporter är de mest efterfrågade aktiviteterna.

Vilken genre är mest populär bland eleverna just nu?

Spänning. Tveklöst!

Biblioteket på Kista International School har skolbibliotekssystemet WeLib sedan 2016. WeLib är en samlingsplats för allt pedagogiskt material på skolan och hanterar både digitala och fysiska resurser.

Vilket var ert första intryck av WeLib när ni började använda systemet 2016?

Systemet var inte så välutvecklat i början och första intrycket blev inte jättebra.

Hur tycker du att WeLib fungerar i dag?

Nu fungerar det jättebra. Eleverna kan på egen hand se sina lån, låna om, dela, gilla, recensera böcker och söka resurser.

Recensioner är en spännande funktion i WeLib. Hur jobbar ni med det?

Vi arbetar ofta med bokrecensioner tillsammans med våra lärare i svenska och engelska, och vi planerar många aktiviteter kopplade till det. Vi jobbar aktivt med Skolverkets satsning ”Läslyftet” och då är recensioner en viktig del. Eleverna väljer själva om de vill recensera böckerna digitalt i WeLib eller om de vill göra det manuellt.

Ta reda på mer om WeLib

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: