Stor uppmärksamhet kring popup-biblioteket 

Vi fick mycket uppmärksamhet för popup-biblioteket som vi satte upp på Lunds central tillsammans med Folkbiblioteken i Lund, BTJ och Eurobib direct/BCI under Biblioteksdagarna. Två dagstidningar, tidskriften Framsidan och radio Malmöhus sände reportage och ett stort antal människor registrerade sig för nytt lånekort och lånade böcker direkt på plats. Under de tre dagarna biblioteket var öppet bemannades det av anställda från Axiell och Lunds stadsbibliotek.
– Vi är så nöjda, berättar Liz Josefsson, Olof Eliasson, Susan Båge och Caroline Ekelöw som är bibliotekarier på Lunds stadsbibliotek.

För att kunna skapa lånekort och låna ut i pop-up biblioteket användes webbgränssnittet BOOK-IT Flex på en Ipad tillsammans med en liten skanner.
– Det är ett nytt arbetssätt som ger oss helt fantastiska möjligheter, säger Olof.
– För varje år så minskat tyvärr antalet besökare på våra bibliotek, säger Liz.
– Men nu har vi kommit på massor av idéer där vi kan använda Flex för att istället ta med oss biblioteket ut till människor.

De fyra bibliotekarierna berättar om ställen dit de vill ta med sig BOOK-IT Flex: klassrumsbesök, Genarpsdagarna, föräldramöten, SFI-besök och fler popup-bibliotek på bland annat köpcentrum.
– Men vi kommer också att ha stor glädje av Flex här inne på biblioteket. Systemet kommer att underlätta vårt arbete betydligt, inte minst när det gäller att gallra och jobba med plocklistor.

DSC_2443 DSC_2549 DSC_2418 DSC_2417

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: