Tänk på IT-säkerheten

IT-säkerhet vad gäller leveransen av våra system är av yttersta vikt för oss på Axiell och med anledning av det vill vi påminna om att det även är viktigt att ni som kund har en säker hantering av era användare och lösenord.

Till exempel ska de administratörer och redaktörer som arbetar med systemen ha egna personliga inloggningar samt naturligtvis iaktta hög säkerhet i sin lösenordshantering. Säkerheten gäller både själva konstruktionen av lösenorden samt handhavandet av dem. De ska inte mejlas eller skrivas ner, och administratörer och redaktörer ska alltid logga ut efter att ha arbetat i applikationen, och inte lita till timeouten.

För Arenas vidkommande finns valet Lösenordsregler i Liferays Kontrollpanel. Här kan du definiera lösenordens komplexitet, ange hur länge de ska vara giltiga, hur länge gamla lösenord ska sparas och max antal tillåtna inloggningsförsök innan användaren spärras. Vi uppmanar dig att göra önskade inställningar och samtidigt byta de befintliga lösenorden till användarna. Om kryssrutorna Kan ändras och Kräver ändring är markerade blir det obligatoriskt för användaren att byta lösenordet till ett eget första gången hen loggar in.

Passa samtidigt på att se över användarna så att det inte ligger kvar uppgifter för personer som har slutat på biblioteket.

Läs i Hjälpen hur du kan ändra uppgifter för eller ta bort användare.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: