Timrå bibliotek väljer Quria® och satsar på ökad tillgänglighet för kommuninvånarna

Timrå bibliotek väljer Axiells molnbaserade plattform Quria samt Arena Nova för att effektivisera arbetet för personalen på biblioteket. Målet är att öka tillgängligheten för kommunens 17 963 invånare.

Timrå bibliotek, som inkluderar filialerna Söråkers bibliotek och Ljustorps bibliotek, har följt utvecklingen av Quria sedan plattform introducerades. Nu ser de fram emot att få komma igång med ett system som de anser är unikt.

– Axiell har investerat i en ny och modern plattform och valet kändes enkelt för oss. Vi tror att Quria är framtidens bibliotekssystem och i kombination med Arena Nova hoppas vi på en ny revolution i vårt arbete som kommer att innebära att vi kan vara ännu mer flexibla än vad vi är i dag och att tillgängligheten för våra låntagare förbättras ytterligare, säger Lotta Våge, bibliotekarie i Timrå kommun.

Quria är en plattform där alla resurser och alla arbetsflöden kan hanteras gemensamt: fysiska samlingar, digitala resurser, biblioteksaktiviteter, arrangemang, e-media och samtliga kommunikationskanaler. Med Quria får biblioteket en modern struktur på metadatan i sina samlingar. Metadastrukturen i Quria stödjer länkad data, och är anpassad till de nya standarderna för metadata, t.ex. FRBR, IFLA-LRM och RDA.

Qurias dataformat gör att metadatan bättre kan förstås och användas utanför den traditionella bibliotekskatalogen, och skapar helt nya möjligheter för biblioteken att lyfta fram sin information och sitt utbud utanför sina egna system. Strukturen med verk, uttryck, manifestation och exemplar gör att datan presenteras på ett för låntagaren mer intuitivt och lättillgängligt sätt. Sökresultatet blir tydligare, och det blir också enklare att reservera.

Quria lever upp till gällande krav på tillgänglighet samt har ett intuitivt användargränssnitt. Det är molnbaserat och uppdateras utan att bibliotekets personal eller besökare påverkas, då biblioteket inte behöver stängas.

– Vi noterar att intresset för och behovet av nästa generations biblioteksplattform ökar närmast lavinartat. Qurias flexibla plattformsformat i kombination med systemets avancerade metadatahantering och stöd för länkad data gör att biblioteken, stora som små, står väl rustade inför framtida utmaningar. Vi ser därför väldigt mycket fram emot att möta framtiden tillsammans med Timrå bibliotek, säger Joachim Läckberg, Sverigechef Axiell.

För mer information:

Maria Wasing, COO Axiell-koncernen
Telefon: + 46 73 852 17 52
Epost: maria.wasing@axiell.com

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: