Varför bygger vi ett nytt bibliotekssystem?

Varför bygger Axiell ett nytt bibliotekssystem? Och vad är det för speciellt med systemet? När finns det tillgängligt på den svenska marknaden? Frågorna är många – här får du svaren.

För cirka fyra år sedan tog vi på Axiell ett stort beslut – att utveckla ett helt nytt bibliotekssystem – Quria. Vi ville erbjuda marknaden ett modernt system som är designat och utvecklat för att hantera digitala resurser och som främjar bibliotekens något förändrade roll i samhället genom att använda framför allt nya tekniska möjligheter.

Nya krav från marknaden
De traditionella bibliotekssystemen stödjer de traditionella biblioteksprocesserna. I dag och i framtiden måste systemen stödja de nya digitala behov som finns såsom t ex det ökade utbudet av e-medier. Många bibliotek vill också kunna dela resurser på ett enkelt sätt vilket kräver att bibliotekssystemet dels är molnbaserat och har en infrastruktur som tillåter delning. Biblioteken erbjuder också idag allt fler events, utbildningar, föreläsningar och andra aktiviteter. Det ställer krav på att systemet kan hantera, administrera och marknadsföra dessa på ett smidigt och överskådligt sätt. Att digitalisera en verksamhet är en process som tar tid och kräver att man kan göra det stegvis. Då behöver tekniken också kunna stötta de behov som vi redan vet finns, samt det som kan komma i framtiden.

En annan trend vi kan se är att biblioteken har gått från att vara tysta platser för läsning till öppna nav för inlärning, möten och delad kunskap. En del kommuner öppnar upp för mer övergripande form av mötesplatser och bygger så kallade kulturcentra, där biblioteket blir en del av ett större kulturutbud.

Vår vision
Utöver kärnfunktionaliteten, som samling (metadata), låntagare, utlåning, inköp, fjärrlån, statistik och konfigurationsmodulen som behövs för att driva ett bibliotek utvecklar vi hela tiden nya moduler i Quria. Syftet med dessa är att tillgodose moderna behov för offentliga bibliotek. Många av funktionerna existerar redan idag, men i separata system med begränsad eller ingen integration till bibliotekssystemet alls. Visionen för Quria är att bibliotekarierna ska kunna utföra mer arbete inom plattformen, vilket i sin tur innebär återanvändning av data snarare än reproduktion av data. Detta bidrar också till ett mycket bättre utnyttjande av informationen från tjänsterna själva. Hur många utlån skedde till personer som bor i en viss del av staden? Hur många deltagare i åldern 10-15 år kom på vår aktivitet i förra veckan? Data kan produceras och återanvändas till andra ändamål, inom ramen för dataskydd och dataintegritet så klart.

Att utveckla system tar tid
Det tar tid att utveckla ett nytt bibliotekssystem. Dels för att det är komplext att hantera mycket data, och dels för att vi valt att utveckla ett system som ska fungera på alla marknader i hela världen. Systemet måste sen integreras med varje lands egna standarder och parametrar.  De planerade funktionerna och modulerna i Quria levereras kontinuerligt. Det betyder i sin tur att biblioteket kan introducera dem efter behov. Samarbetet med våra kunder spelar en nyckelroll när det gäller att utforma och påverka biblioteksplattformen Qurias framtid, precis som de tjugo år av utveckling i BOOK-IT har gjort.  Idag finns också fler parametrar att ta hänsyn till, och därmed måste vi också noga välja bland önskad funktionalitet och implementera endast de funktioner som verkligen ger systemet fördelar i ett modernt bibliotek.

I vardagen på biblioteket
Biblioteken står inför allt större utmaningar och många har redan eller är i färd med att omvärdera sina kärnerbjudanden och söker nya sätt att öka värdet för slutanvändarna. En viktig utmaning är den tekniska utvecklingen och den ökade användningen av Internet som källa till information. Här kan lukrativa samarbeten och möjligheten att dela information mellan olika kulturinstitutioner vara en lösning. (Fråga oss om Statens historiska museum eller USAHEC (s 5-6 i Blickpunkt bibliotek nr 6) gjorde).  Eftersom biblioteket alltmer ses som en mötesplats och ett tredje rum i samhället så har bibliotekarien gått från att vara en renodlad litteraturkännare till en aktiv förmedlare och rådgivare av all sorts information och hjälp en besökare kan tänkas ha. Biblioteken står allt som oftast också Meröppna, kan vara obemannade och hittas inte sällan i anslutning till köpcentra. Det innebär att biblioteken har behov av ett system som är smidigt, effektivt, flexibelt, skalbart och användarvänligt.

Att ha Quria som system kommer att innebära att biblioteken får ett bibliotekssystem som är anpassat efter de förändringar i arbetssätt som idag råder på biblioteken. Quria har från allra första början utvecklats tillsammans med så kallade UX-experter (user experience). Det gör att det är mycket användarvänligt, kräver färre antal utbildningstimmar och är även anpassat för människor med lättare funktionsnedsättning. Eftersom Quria är tillgängligt via Internet så kan bibliotekarien ta med sig, dela med andra aktörer och få åtkomst till systemet precis var som helst. Quria är också byggt för ökad automatisering, vilket innebär att traditionella kontorsprocesser på biblioteken kan komma att behöva ses över.

Vad händer nu?
Idag finns det bibliotek i Norge och Tyskland som har Quria. Grundfunktionalitet i systemet är klar, men som alla andra system så ökar kraven i takt med att användarna upptäcker vad de mer vill ha ut av sitt system. Varje marknad är till viss del unik, och för oss är det viktigt att vi hittar en bra och tillfredställande nivå på en marknad innan vi går vidare till nästa. I vår planering för Qurias framtid ingår det att vi under 2019 ska hålla ögonen öppna för nytänkande bibliotek i Sverige. Målet är att vi under nästa år ska ha hittat en bra pilotkund att samarbeta med. Därmed skulle Quria kunna vara tillgänglig för den svenska marknaden om cirka två år.

På Axiell delar vi bibliotekens mål att ge besökarna en bättre upplevelse, öka användandet av bibliotekets resurser, hitta nya målgrupper, inspirera och motivera till kunskap och läsning. Quria är ett steg i rätt riktning för att kunna möta det målet. Vi utvecklar ett system som går i takt med tiden. Vill du vara med på vår Quria-resa så behöver du vara beredd på att anta ett modernt sätt att arbeta på biblioteket, vara öppen för nya sätt att tänka och möjligheter att utvecklas. På så sätt kan vi tillsammans bygga framtidens bibliotek.

Under Axiells användarträff i Helsingborg kommer du att få en presentation av Quria och vi kommer att köra en kort demovisning. Vill du veta mer så är du välkommen att höra av dig till oss.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: