Vinnare av årets bästa B&I-uppsats

Vinnare av Årets bästa B&I-uppsats (både äran och prispeng) blev Jesper Sjöberg med “Mediestrategiska dilemman i rättslig belysning – En analys av JO:s hantering av fyra biblioteksärenden”.

Juryn har haft följande bedömningsgrund för uppsatserna; Framtidsorienterad välskriven uppsats av god kvalitet där teori och praktik samspelar väl och som är av allmänt intresse för biblioteksutveckling. För att kunna nomineras måste uppsatsen vara examinerad. Årets pris uppmärksammar uppsatser (kandidat, master och magister) examinerade underperioden 1/8-2017 till 30/7-2018.

Ur uppsatsen:
Vid en genomgång av JO:s olika slutsatser i besluten, från det första 1996 till det sista 2016 så framträder ett antal distinktioner som kan ses som öppningar för att bedöma olika typer av böcker på olika sätt: distinktionerna mellan vuxna-barn, skönlitteratur-annan litteratur och faktaböcker-debattböcker. Som beskrivs i uppsatsen lämnar JO utrymme för att frångå objektivitetsprincipen och principen om att hålla sig neutral till böckers innehåll när det gäller debattböcker om det handlar om bristande vederhäftighet eller rena sakfel.

-Det här är ett ämne som ligger i tiden men samtidigt visar på att det alltid är aktuellt. De frågeställningar som rör vissa typer av böcker kommer biblioteken alltid att stöta på och det kommer alltid att finnas låntagare som är missnöjda med de beslut biblioteken fattar när det gäller inköp, och att man inte fjärrlånar de böcker som önskas.
-Så egentligen är det ingenting som bara har med tidsandan att göra, det kommer alltid vara så, berättar Jesper.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: