Vinnare av pris

Vinnare av bästa projektidé

Under årets användarkonferens hade vi en tävling som innebar att komma på en projektidé på vårt tema ”interaktion och samarbete”. Trots att man inte fick delta i tävlingen med en befintlig idé och att en bara hade dagen på sig att fundera ut något så fick vi in många kanonfina idéer. Det var mycket svårt att plocka ut en vinnare. Till sist föll dock valet på Baldersskolan i Staffanstorp som hade låtit sig inspireras av våra föreläsningar under dagen och inkluderat både skolbiblioteket, folkbiblioteket och konsthallen i sin projektidé.

– Vi har en konsthall i Staffanstorp där det går att ha utställningar på olika sätt, berättar Inger Nilsson, bibliotekarie på Baldersskolan. Så jag började fundera i de banorna.

Inger blev mest inspirerad av föreläsningen kring Historiska museet och funderade mycket på hur fantastiskt det skulle vara att kunna söka inte bara i bibliotekets katalog utan samtidigt få tillgång till museiföremål och andra kulturella källor. Hon berättar att när hon skrev sin magister så var hennes ämne att göra ungdomars skapande sökbart i folkbibliotekets samlingar.

– Nu när jag lyssnade på Historiska museets projekt och även Boris föreläsning om att bevara vår lokala nutid för framtiden och göra den sökbar så fick jag idén, berättar hon.

– Ungdomarna i årskurs 7 har stadsplanering. Det blir perfekt att låta dem dokumentera sitt Staffanstorp som ett samarbete inom SO-ämnena och bild. Vi införlivar materialet i folkbibliotekets lokalsamling och gör det sökbart i Arena samt en utställning i Medborgarhuset och Konsthallen.

– På så sätt kan det bevaras inför framtiden, konstaterar hon.

Inger är mycket glad för Axiells bidrag till projektet och avslutar med att lova komma och berätta om projektet på nästa års användarmöte.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: