Webbinarium – Nu kan låntagarna signera avtal med e-legitimation med Quria Digital Agreements

I det här webbinariet berättar vi allt du behöver veta om Quria Digital Agreements – vår nya lösning för Quria-bibliotek. Se inspelningen och ta del av svaren på alla bra frågor vi fick under webbinariet.

Kristoffer Persmyren och Magdalena Olofsson visar hur ditt bibliotek kan erbjuda digital signering av låntagaravtal. Ett webbinarium perfekt för dig som vill veta hur låntagarna, med hjälp av e-legitimation kan:

  • Skaffa lånekort online via bibliotekets hemsida.
  • Signera nytt avtal och/eller samtycke om personuppgiftsbehandling
    när de uppnår myndighetsålder.
  • Utnyttja bibliotekets fulla utbud utan att skriva under pappersavtal på plats.

Hämta filmen här

Frågor och svar

Hur tänker ni kring avtal med elever?

  • Om skolorna är i en annan kontoorganisation än folkbiblioteken så kan man välja att inte använda funktionaliteten för avtal på skolornas kontoorganisation.
  • Om eleverna är i samma kontoorganisation (eller att man väljer att använda avtalsfunktionaliteten även för skolornas kontoorganisation) så omfattas de av samma funktionalitet som övriga låntagare.

Går det att exportera samtliga underskrivna avtal? (På grund av, säg, dokumenthanteringsplan eller systembyte.)

Ja, det kan beställas från Axiell.

Har låntagare ett ”fullvärdigt” bibliotekskort om personal skapar ett lånekort i Quria även om avtal inte signeras?

Ja, om man tar bort det icke underskrivna avtalet.

Finns det en variabellista?

Ja – du hittar den här.

Vad händer om ett avtal ändras (lite eller mycket), sparas texten som den förelåg vid undertecknandet? Blir den nya texten gällande för alla som redan har skrivit under?

Texten sparas som den förelåg vid undertecknandet och den nya texten blir gällande för alla som skriver under efter att den ändrats.

Först och främst, bra jobbat! Ser jättebra ut! En fråga om vidareutveckling: övriga e-legitimationer? T ex Freja eID som många ungdomar har.

Det finns med i vår utvecklingsplan.

Hur förhåller det här sig till BankID:s regler om ID-växling?

Lösningen är godkänd av Svensk E-identitet. Låntagarkontot skapas inte med hjälp av BankId, det är endast för signering av avtalet som BankId används.

Önskar mycket mer info om hur man kan signera låneavtal inför kommunsammanslagning, dvs innan man går ”live” i Quria.

Modulen kan inte användas för signering innan sammanslagning skett. Låntagarregistret konverteras strax innan man ”går live” och innan dess kan ingen avtalssignering ske. Om ditt bibliotek är i projekt rekommenderar vi att ni diskuterar frågan med er projektledare som bäst vet vad som sker under en konverteringsfas och om det finns någon öppning för att kunna signera ”i förväg”.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: