Axiell training

Expertsök

Liz Josefsson Sjödin Kursansvarig

I en tid då biblioteksbesökarna efterfrågar allt snabbare service är det bra att snabbt kunna skapa så exakta sökvillkor som det bara är möjligt. Expertsök erbjuder många genvägar till bättre sökresultat, det gäller bara att känna till dem! Och att utveckla din sökkompetens i BOOK-IT kan även underlätta informationssökning med hjälp av andra sökredskap samt effektivisera fjärrlånearbetet. På kursen får du de rätta verktygen och får tillfälle att prova dem i många övningar.

Kursansvarig: Liz Josefsson Sjödin
Omfattning: en dag.
Målgrupp: Informationstjänsgörande och katalogansvariga på biblioteket – samt alla andra som vill utveckla sin sökkompetens.
Förkunskaper: Grundläggande sökkunskaper i BOOK-IT.
Ur kursinnehållet:
Kvalifikatorerna – Vi kanske redan använder de vanligaste kvalifikatorerna för att t ex söka på författare eller objektkod. Här lär vi oss att använda fler, många fler, av dessa tacksamma hjälpmedel.

Indexeringsparametrar – En ordentlig introduktion till hur begrepp och fraser görs sökbara i BOOK-IT. Därmed lär vi oss varför vi ibland inte får vettiga svar på de frågor vi ställer och hur vi i stället ska konstruera villkoren.

Booleska operatorer – Hur kan jag utveckla användandet av de små orden: ”OCH”, ”INTE” och ”ELLER”? Och hur fungerar egentligen operatorn “TILL”?

Sökmängder – Man kan ibland, eller snarare ganska ofta, behöva kombinera flera sökbegrepp. Hur kombineras de i mängd med hjälp av parenteser?

Specialtecken – Hur söker jag på hyllsignum med medietillägg, signum med kolon eller namn som innehåller bindestreck?

Indexsökning – Hur hittar man just de ämnesord som börjar med ”rymd” eller alla författare som heter Carlzon, Karlsson, Karlson eller Carlsson? Fördjupning kring indexsökning, trunkering och maskering.

Pris 4695 4695
utbildning på plats pris
Omfattning 1 dag 1 dag
Kursansvarig Liz Josefsson Sjödin Liz Josefsson Sjödin

Trevlig kursledare, väldigt god mat, massor av fika, jag lärde mig många jättebra saker och är överlag mycket nöjd med kursen!

Maria Johansson, bibliotekarie Kramfors Bibliotek

Som alltid jättebra kurser hos Axiell med en driven och kunnig lärare.

Kursdeltagare, kurs i BOOK-IT Administration

Mycket bra kurs, tydliga instruktioner, lyhördhet för våra frågor, och ändå bibehölls en strukturerad genomgång. Mycket bra kursledare.

Kursdeltagare, kurs i BOOK-IT Katalog & cirkulation

Kursanmälan

Axiell

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: