Statistik

Liz Josefsson Sjödin Kursansvarig

Hur används bibliotekets medieresurser, vem lånar, vad lånas? Hur ser beståndet ut, vad köps in – och gallrar vi verkligen tillräckligt? Hur synliggör biblioteket sina prestationer för politiker och andra beslutsfattare? Många viktiga frågor kan besvaras med hjälp av statistik. På denna kurs lär vi oss att ta fram siffror och andra statistikuppgifter som kan användas för att analysera bibliotekets verksamhet och som ett stöd i medieplaneringen.

Målgrupp: Bibliotekens statistik- och verksamhetsansvariga och andra som arbetar med medieplanering.

Förkunskaper: Vana vid vardagsrutinerna i BOOK-IT och viss kunskap om systemadministration i BOOK-IT.

Ur kursinnehållet:

  • Att skapa statistikprofiler
    Vi lär oss att skapa de statistikprofiler som gör att vi kan få ut statistik om ”nästan allt”.
  • Årsstatistik
    En egen statistikkörning som kräver några förinställningar och mycket efterarbete.
  • Medieplanering
    Nyckeltal som redskap i det konkreta beståndsarbetet.

Kursen ges som en film som du har tillgång till under 1 månad.

Kurstyp Film
Pris 1 645 kr 1 645 kr
Omfattning 1 h 1 h
Kursansvarig Liz Josefsson Sjödin Liz Josefsson Sjödin

Kursanmälan

Axiell

Trevlig kursledare, väldigt god mat, massor av fika, jag lärde mig många jättebra saker och är överlag mycket nöjd med kursen!

Maria Johansson, bibliotekarie Kramfors Bibliotek

Som alltid jättebra kurser hos Axiell med en driven och kunnig lärare.

Kursdeltagare, kurs i BOOK-IT Administration

Mycket bra kurs, tydliga instruktioner, lyhördhet för våra frågor, och ändå bibehölls en strukturerad genomgång. Mycket bra kursledare.

Kursdeltagare, kurs i BOOK-IT Katalog & cirkulation

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: