Att besiktiga BOOK-IT

Våra konsulter erbjuder nu en ny tjänst där experter med bibliotekarieutbildning går igenom viktiga delar av bibliotekssystemet BOOK-IT. Tanken med tjänsten är att biblioteket ska kunna säkerställa att relevanta inställningar är på plats, att alla funktioner används som biblioteket har i avtalet och också få tips om hur biblioteket kan effektivisera arbetet i BOOK-IT.

Sollentuna var en av de första att hoppa på tjänsten. De lämnade LIBRA.SE till förmån för BOOK-IT för två år sedan och tyckte nu det var dags att undersöka om de använde systemet rätt.

– Det är svårt att ha en överblick kring vad man gör och inte gör i systemet, berättar vikarierande processchef Carina Andersson. Och vi vill ju inte betala för funktioner vi inte använder.

Carina berättar att det är lätt att fastna i invanda beteenden och att det är inte säkert att man gör fel, utan bara upplever att man inte känner till en funktion tillräckligt bra för att kunna använda den på ett optimalt sätt.

– BOOK-IT Analys slutade i en rapport som vi sen gick igenom tillsammans med Axiell-konsulten som då var på plats på biblioteket för att gå igenom inköpsrutinerna, berättar Carina. Vi har också fått värdefulla påpekanden kring katalogvård, hur vi ska tänka kring gamla beställningar, rensa tomma katalogposter på ett mer effektivt sätt och följa upp beställda men inte levererade medier.

Carina tycker att tjänsten gav bra tips, speciellt om man inte har en specialintresserad systemadministratör till hands på biblioteket.

– På samma sätt som man går igenom kompetensutveckling själv, så bör man göra besiktning av sitt system, konstaterar hon. Det var lagom att ta den här genomgången nu efter att ha fått arbeta med BOOK-IT i två år och komma in i systemet. Nu ska vi sätta igång och rensa och beta av rapporten.

 

*Artikeln är hämtad ut kundtidning Blickpunkt bibliotek nr 3 2017

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: