BOOK-IT på export

Redan innan vi började arbeta med att slå ihop våra affärsområden har tanken om samarbeten funnits. Framför allt eftersom vi märkt att hela kultursektorn påverkats av både sociala, politiska och tekniska förändringar och också hur tillgången och konsumtionen av information har förändrats.

Samarbete mellan affärsområden

Idag arbetar Axiells olika affärsområden mer som ett företag vad gäller framför allt affärsområdena Bibliotek, Arkiv, Museum och Skola. Det öppnar upp för nya, spännande sätt att arbeta samt nya sätt att integrera data och information på ett sätt som underlättar både för besökare, forskare och personal. Det första riktiga projektet som symboliserar det här samarbetet är US Army museum och lärcenter i Carlisle, Pennsylvania  – USAHEC – som sökte en omfattande lösning som kan hantera deras bibliotek, arkiv, museum och digitala tillgångar. Axiell blev utsedd som leverantör.

Det som möjliggör leveransen till det amerikanska armémuseet är flexibiliteten och skalbarheten hos våra produkter, samt så klart ett gott samarbete mellan våra medarbetare runt om i världen. Bibliotekssystemet som implementerades var det svenska BOOK-IT, medan arkiv- och museisamlingarna hanteras av EMU Collection Management System. Det här är första gången BOOK-IT används som en del av en integrerad kulturlösning samt också första gången det installeras i ett land utanför Sverige, Danmark och Åland.

Även Axiell Arena har debuterat i USA. Nu kommer personal, forskare och medborgare kunna söka efter föremål i både biblioteket, arkivet och museisamlingen via Arena. Den sista delen av lösningen som levererats är DAMS (Digital Asset Management System) som kommer att stödja armémuseets ambitiösa digitaliseringsplan.

Stort projekt i USA

Samarbetet med det amerikanska armémuseet USAHEC är viktigt inte minst på grund av projektets storlek. Det kommer att innefatta digitalisering av cirka 15 miljoner objekt och möjliggör en fantastisk tillgång till att lära känna arméns historia var du än befinner dig i världen. Och projektet utgör också en viktig milstolpe i Axiells historia.

–Detta projekt är viktigt för oss, speciellt eftersom det bekräftar vår position som leverantör av integrerade och holistiska lösningar inom kultursektorn, och som stödjer hela spektrumet av behov av hantering av olika samlingar.” kommenterar Joel Sommerfeldt, VD och koncernchef för Axiell.

En trend som växer

Vi kan se att kulturinstitutioner arbetar allt närmare varandra, delar kunskap och försöker integrera aktiviteter. Vi får fler och fler förfrågningar från bibliotek som vill integrera arkiv- och museimaterial eller organisationer som vill centralisera samlingar från flera institutioner. Vi förväntar oss att trenden håller i sig.

Det är marknaden som driver den här utvecklingen och vårt arbete är att skapa möjligheter och ge tillgång till information, kultur och kunskap oberoende av ålder, plats eller social status. Oavsett om det är en sökmotor eller ett bibliotek, förväntar sig människor att informationen är tillgänglig på ett ställe.

 

*Artikeln är hämtad ur kundtidning Blickpunkt bibliotek nr 6 2018

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: