Med BOOK-IT i grundskolan

Stockholms stads grundskolor har bytt bibliotekssystem. Tidigare hade de Winbib, ett system som de byggt på egen hand, och nu har alla grundskolor BOOK-IT med skolbibliotekssystemet WeLib som sökvy för eleverna.

Övergången har letts av en projektgrupp på Medioteket. Elin Hirschfeldt, biträdande enhetschef på Medioteket, Emma Rolander, projektledare på Medioteket och Fia Idegård, skolbibliotekarie på Engelbrektsskolan, mötte upp för att berätta om projektet.

I Skolbiblioteksplanen för Stockholms stad står det att “Skolor i Stockholms stad ger alla elever tillgång till skolbibliotek med ett uttalat pedagogiskt uppdrag när det gäller läs- och språkutveckling och medie- och informationskunnighet”.  Vidare trycker planen på vikten av skolbiblioteket som en viktig del i arbetet med att utveckla elevernas digitala kompetens och i användningen av digitala verktyg och medier.

Alla har fått utbildning

All skolbibliotekspersonal i Stockholms stad har fått utbildning i det nya bibliotekssystemet BOOK-IT, men för Fia var övergången enkel eftersom hon redan hade jobbat med BOOK-IT på Värmdö Gymnasium.

Fia blev glad då hon fick veta att Stockholms Stad skulle få BOOK-IT och hon ser många fördelar med systemet.

– Systemet har funktioner som jag saknat med det vi hade innan, säger Fia.

Emma Rolander är projektledare på Medioteket i Stockholm, som är en pedagogisk resurs för Stockholms kommunala skolor och förskolor och erbjuder stöd och kompetensutveckling till personalen i stadens 160 skolbibliotek. Medioteket fungerar också som first-line support för alla skolbibliotek. Medioteket har systemansvar och har både överblick och regelbunden kontakt med alla stadens skolor.

– För skolbiblioteken är det viktigt att systemen fungerar. När eleverna väl befinner sig i biblioteket och vill hitta och låna måste de kunna göra det. Det är inte säkert att de kommer tillbaka annars, berättar Emma.

Skolanpassning viktig

Utgångspunkten när Stockholms Stad skulle upphandla ett nytt system var det pedagogiska sammanhanget, systemet skulle fungera och ha skolanpassade funktioner och ett publikt gränssnitt som är anpassat för elever. För oss var också självutlåningsfunktionen viktig, den frigör tid, berättar Elin.

–Ja, funktionen med en webbaserad självutlåning är något som vi jobbat fram tillsammans med Axiell, fyller Emma i.

– Visst var det barnsjukdomar i början, men nu fungerar det, fortsätter hon.

– Stockholms stad har en tydlig plan för skolbiblioteken, fortsätter Elin. Den gäller både skola och förskola och började gälla i år. Nu finns en uttalad ambition, en gemensam riktning framåt.

Ett tydligt sammanhang

Medioteket stödjer implementeringen av planen på skolorna och kompetensutveckling och rådgivning.

– Det finns en uppbyggd struktur kring alla skolbibliotek och ett sammanhang för dem att verka i, fortsätter Emma.

All skolbibliotekspersonal i Stockholms stad har möjlighet att vara med i Mediotekets olika nätverk och har tillgång till kompetensutveckling, kurser och erfarenhetsutbyte. Medioteket hjälper också förvaltningen att följa upp skolbiblioteksverksamheten.

 

Emmas tips kring vad man kan tänka på när man byter bibliotekssystem på skolbibliotek:

• Låt upphandlingen utgå från skolbibliotekens behov.

• Ställ tydliga krav som kan följas upp.

• Ha en bra dialog och täta avstämningar med leverantören.

• Se till att ha gott om tid att testa. Både för att lära känna systemet och för att kunna lösa problem i god tid.

• Ha en väl tilltagen organisation för utbildning och support. Utbilda så nära bytet som möjligt och se till att all berörd personal har tillgång till snabb support under den närmsta tiden efter bytet.

• Informera och förankra bytet på flera nivåer i god tid.

 

*Artikeln är hämtad ur kundtdining Blickpunkt bibliotek nr 3 2017

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: