Med sms når man fler

I Kalmar skickar biblioteket sms till låntagarna för att påminna om återlämningsdatum. Anledningen till att de skaffade sms-tjänsten var att de ville minska hanteringen och antalet räkningar genom att kunna skicka meddelanden på fler sätt än via brev och e-post.

– Genom att skicka fler påminnelser på flera olika sätt så tänkte vi att vi hade större chans att minska antalet räkningar, berättar bibliotekarie Lena Johansson. Vi skickar e-post, men folk läser inte sina mejl på samma sätt längre. Och vi ville också få ner antalet pappersutskick.

I Sverige har nästan 96% av alla personer över 12 år en mobiltelefon. Det är också vanligare att man som nyanländ har en mobil än en e-postadress. Så räckvidden och genomslagskraften blir större med sms.

– Det är många låntagare som har efterfrågat sms, berättar Lena. När vi frågar på vilket sätt de vill bli kontaktade så väljer de flesta sms.

Dyrare men smidigare än e-post

Lena berättar att tjänsten flyter smidigt så när som på när en förälder har kopplat sitt nummer till sina barns lånekort. Då kan det ibland bli svårt att veta vilket barn som får påminnelsen.

– Skickar man däremot sms om en reservation så står både låne-ID och bokens titel med, säger hon.

För att kunna skicka sms till låntagarna behöver biblioteket förutom personens telefonnummer aktivera tilläggsmodulen SMS i BOOK-IT. Dessutom måste man teckna avtal med en sms-leverantör.

– Det är klart att det är lite dyrare att skicka sms än e-post, men betydligt smidigare, säger Lena. Men det är enkelt att komma igång. Det är bara några parametrar som ska ställas in och så behöver man skriva ihop textraderna man vill skicka. Sen är man igång.

 

*Artikeln är hämtad ur kundtidning Blickpunkt bibliotek nr 3 2017

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: