MIK-handledning för skolbibliotek

Få med hela skolan i MIK-arbetet med skolbiblioteket som nav

Den här handledningen vänder sig till skolbiblioteksansvariga, skolbibliotekarier och annan personal i skolbiblioteket och syftar till att skapa en struktur för ett systematiserat arbete där skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs i undervisningen. Handledningen är skriven av Lotta Bergseth, Charlotta Granath och Jenny Sköld som tillsammans har skrivit boken Digital kompetens och källkritik i praktiken (Sanoma Utbildning, 2020).

Använd den som ett komplement till boken, eller som en fristående guide.

Ta del av ett exemplarInnehåller tre avsnitt som fokuserar på olika delar i skolans MIK-arbete

Inklusive workshopmall och ett årshjul som stöd för att strukturera arbetet


1. Bakgrund, styrdokument och medielandskapets förändring.

Vi lyfter de styrdokument och internationella riktlinjer som bör finnas med i utformandet av MIK-undervisningen. Vad görs idag och vilka resurser finns?

2. Struktur och uppbyggnad. Personalen skapar en MIK-plan.

Så här kan ni skapa en gemensam MIK-plan. Inklusive workshopmall som kan användas för ändamålet samt ett årshjul som kan användas som stöd för att strukturera MIK-arbetet under läsåret.

3. Arbetet kan starta! Producera och publicera med elever.
Lärare och skolbibliotekarier får de verktyg som behövs för att göra elever till aktiva och ansvarsfulla deltagare i det digitala medielandskapet.

Mer om författarna

  • Lotta Bergseth, grundare av publiceringsverktyget Mobile Stories och den ideella föreningen Voice4you, fotograf och bildredaktör.
  • Charlotta Granath, förstelärare, lärarutbildare vid Södertörns högskola, författare, föreläsare och skolambassadör för EU.
  • Jenny Sköld, grundare av publiceringsverktyget Mobile Stories och den ideella föreningen Voice4you, journalist.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: