US House of Representatives mobile Guide

Axiell förvärvar amerikanska CultureConnect

Axiell köper CultureConnect och utökar produktportföljen med lösningar som skapar möjligheter att erbjuda besökare på museum och utställningar engagerande digitala upplevelser. Köpet ligger helt i tiden i en tid när covid-19 anpassningar gör att kultursektorn måste ställa om till digitala besök. Bara i Sverige görs runt 20 miljoner besök på våra museum som nu står helt eller delvis utan besökare.

 CultureConnect är ett innovativt amerikanskt bolag, som arbetar med att tillgängliggöra och engagera publiken och besökarna med olika digitala utställningar, AI och interaktioner för kultursektorn. För det arbetet har företaget fått priser och utmärkelser. Med affären följer en kundbas om 50 kunder i USA och i Kanada.  Förvärvet ger museer, bibliotek, arkiv och andra aktörer i kultursektorn möjligheter att ge sina besökare fina digitala upplevelser.

En snabbare digital väg framåt har blivit än mer viktig under coronatider. Att skapa en digital tillgänglighet till olika samlingar har varit ett intresse länge, men pandemin har gjort att utvecklingen går i rekordfart och gör det också möjligt för sektorn att generera intäkter trots uteblivna fysiska besök. Nu kan kulturinstitutionerna bygga mobilappar och onlineutställningar direkt från sina samlingar.

– Det känns väldigt bra att vi köpt CultureConnect. Vi kan nu erbjuda mer av det alla efterfrågar just nu i kultursektorn, nämligen digitala interaktiva sätt att visa upp sin samling och inom kort kunna ta betalt för det, säger, säger Joel Sommerfeldt, vd för Axiell Group.

CultureConnect-plattformen är ett strategiskt förvärv för att nå Axiels vision att låta kulturen nå fler, att effektivisera arbetsflöden och data i sina kunders verksamhet, och att i stor uträckning lämna manuella processer bakom sig. Lösningen säkerställer en kontroll av samlingarna – att data är korrekta, granskade och synkroniserade.

-Vårt uppdrag är att ge museer den bästa tekniken, säger Samantha Diamond, vd för CultureConnect. Jag är glad att vi har gått samman med Axiell för att kunna erbjuda marknadsledande digitala upplevelser globalt och göra det möjligt till mer hållbara och skalbara lösningar som ger allmänheten ännu större tillgång till samlingar.

För mer information:

Maria Wasing, COO Axiell-koncernen
Telefon: + 46 73 852 17 52
Epost: maria.wasing@axiell.com

Om Axiell

Axiell är ett svenskt bolag som var först i Norden med att skapa ett bibliotekssystem. Sedan mitten av 1980-talet har vi fortsatt att utveckla system och tekniskt avancerade och innovativa lösningar till bibliotek, skolor, arkiv, museer och offentliga myndigheter.

Vår kärnverksamhet är att utveckla mjukvara som arrangerar, organiserar och delar med sig av samlingar och kunskap runt om i världen. Våra lösningar hjälper våra kunder att uppmuntra till läsning, bevara kulturarvet, hantera sina samlingar, förbättra förutsättningarna för lärande – kort sagt att öka sitt engagemang i samhället.

På Axiell har vi en bred kompetens och här jobbar allt från bibliotekarier, arkivarier, systemutvecklare och grafiska formgivare till experter av olika slag. Tillsammans med våra kunder, som består av bibliotek, museer, arkiv, skolor och förlag i 58 länder, utvecklar vi innovativa digitala verktyg för att förändra och förbättra våra 11 300 kunders dagliga möte med besökare och allmänheten.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: