Forumbiblioteken i Nacka summerar året som gått

Jenny Poncin, verksamhetschef på Forumbiblioteken i Nacka, summerar året som gått. Ett år som har inneburit nya insikter och lärorika utmaningar.

Vi tror på att ständigt fråga oss vilka vi finns till för samt varför och hur verksamheten kan skapa värde för våra målgrupper. Våra fokusområden hjälper oss att hålla riktningen och skapa mål i linje med vårt uppdrag. Dessa fyra fokusområden är:

  • Den demokratiska medborgaren
  • Den kreativa medborgaren
  • Livslångt lärande
  • Läsfrämjande

Under året som gått har vi på Forumbiblioteken verkligen behövt leva upp till detta. Årets verksamhet har bedrivits under en pågående pandemi. Detta har påverkat hela samhället på alla nivåer och alla individer. Forumbibliotekens verksamhet har under hela året varit tillgänglig. Under stora delar av året med ordinarie öppettider och anpassad verksamhet för att uppfylla myndigheternas krav på åtgärder. Aktiviteter har ställts in eller ändrat form. Fokus på att tillgängliggöra digitala medier och erbjuda läsfrämjande aktiviteter digitalt har utvecklat verksamheten med användaren i fokus. Nya interna mötesformer har utvecklats och vi har haft stort fokus på att möta prioriterade gruppers behov.

Lisa Muhr är biträdande bibliotekschef och reflekterar över året som gått:

”Jag har under mitt yrkesliv som bibliotekarie ofta frågat mig – och faktiskt oroat mig över – hur biblioteket ska kunna vara angeläget för människor när samhället förändras så snabbt och utbudet av kultur och information är så stort och alltmer lättillgängligt. När jag tänker tillbaka på 2020 och försöker summera året, med alla de svårigheter och utmaningar som pandemin har fört med sig, så är det en sak som blir extra tydlig. Det är min övertygelse om bibliotekens förmåga att anpassa sig – att i vårt uppdrag finnas till för människor utifrån de omständigheter som råder. Trots fysisk distansering har vi på många sätt kommit närmare våra besökare. Vi har i större utsträckning än vanligt behövt ta reda på var de finns och vad de behöver. Och vi har mött dem där. De har behövt oss i det fysiska rummet och vi har mött dem bakom plexiglas. De har behövt oss i olika digitala sammanhang och vi har funnits där. Vi har mött våra besökare i parker, på torg och på badplatser. Med en bok, en saga eller ett samtal. Vi är angelägna och kommer att fortsätta vara det! ”

En verksamhet som ofta beskrivs som demokratins stöttepelare

Biblioteken var tidiga med att gå ut med information om covid-19 samt rekommendationer om hygien och var och ens ansvar på flera språk på alla bibliotek samt på vår web. En uppgift för en verksamhet som ofta beskrivs som demokratins stöttepelare. Under året har denna devis verkligen testats. Vi har under året arbetat för att skapa hållbara förutsättningar för att i denna extraordinära situation kunna upprätthålla en verksamhet av hög kvalitet men samtidigt hörsammat myndigheternas vädjan om att på alla nivåer fatta beslut som leder till minskad smittspridning. Vår verksamhet är på olika sätt tillgänglig 24/7.

Under året har vi haft stor nytta av det användardrivna utvecklingsarbete vi påbörjade under 2019. Genom att kommunicera med våra användare och våga testa olika lösningar utan långa utredningar har vi provat många olika sätt att jobba läsfrämjande under året. Sagostunder på youtube, digitala bokprat och digitala bokcirklar växte fram snabbt. Vi har också haft nytta av vår modell med varför, hur och för vem vi arbetar. Våra prioriterade målgrupper är väldigt synliga för oss. Vi hade också implementerat Teams som kommunikationskanal redan före pandemin. Vilket gjorde att vi även internt tagit stora kliv med att arbeta digitalt. Som arbetsgrupp har vi svetsats samman och lärt oss tillsammans på ett fantastiskt sätt.

Ett år man aldrig glömmer

Det finns många aktiviteter under året jag skulle vilja lyfta. Som våra ungdomar som sommarjobbade och gjorde film under sommaren. Vårt samarbete med Mobile stories. Uppstart av en egen barnkanal på youtube som fyllts med barnbokstips och sagoläsning. Vårt intensiva arbete med web och kommunikation och diverse informationsmaterial i olika format och med olika avsändare. Vårt uppsökande arbete till såväl dagbarnvårdare som förskolor och enskilda personer. Digitala språkcaféer och bokcirklar. Men kanske framförallt vår förmåga att anpassa verksamheten på ett sätt som möjliggjorde ordinarie öppettider i våra lokaler trots förutsättningar med stor sjukfrånvaro och stora restriktioner.

En stor eloge till alla medarbetare som arbetat tillsammans med mig under året. Ett år i alla fall jag aldrig kommer att glömma.

2020:

Besök: 503 152

Besök webb: 228 039

Aktiviteter: 404

Utlån: 188 520

Nya böcker: 5 976 (inkl film, ljudböcker, talböcker = alla inköp)

2019:

Besök: 722 200

Besök webb: 216 168

Aktiviteter: 805

Utlån: 224 986

Nya böcker: 10 000 (inkl film, ljudböcker, talböcker = alla inköp)

2018:

Besök: 666 251

Aktiviteter: 636

Utlån: 222 722

Nya böcker: 5 777 (inkl film, ljudböcker, talböcker = alla inköp)

För mer information kontakta:

 Jenny Poncin, bibliotekschef, Forumbiblioteken 070 420 73 25 Jenny.Poncin@forumbiblioteken.se

 Maria Wasing, COO Axiell Group 073 852 17 52 maria.wasing@axiell.com

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: