Sandsvalls Stadsbiblioteks nya webbsida

Sundsvalls stadsbibliotek lanserar ny webbplats

Idag går Sundsvalls stadsbibliotek live med sin nya webbsida. Sassa Persson, webbstrateg, berättar att det har varit ett gediget förarbete under ett och ett halvt år och att de satsat mycket tid och resurser på att få till en webbplats som ska vara anpassad för användarna.

– Det är jätteviktigt att biblioteken satsar på webben. Många av våra besökare kommer inte ens till det fysiska biblioteket utan lånar bara via webben. Det ställer krav på att sidan är lättillgänglig och enkel att navigera på, säger Sassa.

– Vi satsar bland annat på e-medierna och vår flik som heter e-biblioteket är en av de mest välbesökta sidorna på vår webb. Nu har den, precis som resten av webbplatsen, fått sig ett rejält lyft.

Involvera användarna

Sassa berättar att Sundsvalls bibliotek har haft Axiell Arena i många år, men att de för några år sedan bestämde sig för att göra om sidan från grunden.

– Vi såg att den dåvarande sidan innehöll alldeles för mycket information och var svårnavigerad. Så vi började med att rensa upp där.

– Det stora arbetet har varit att hela tiden involvera våra användare, berättar Sassa. Vi ville ta reda på vad som var viktigt för dem samt vilka hinder och möjligheter de såg.

Stort eget arbete

Inom webbgruppen arbetades det fram bildspråk, tonalitet, syfte och mål för den nya webbsidan. De gjorde användartester och slumpmässiga tester, så kallade gerillatester, samt sneglade på andra Arenor såsom Götabibliotekens.

– Vi har tagit fram konceptet själva men bollat våra idéer med Claes Källqvist (UX designer and Strategist Axiell) och fått fantastisk hjälp av Joakim Borg (Front End developer Axiell) för några av våra speciella lösningar och idéer som vi har haft.

– Överlag så är Arena 4.0 så mycket bättre att arbeta i än den tidigare versionen. Den är smidigare och fungerar mer som vi vill att ett webbsidesgränssnitt ska fungera, konstaterar Sassa.

Webben lika viktig som lokalen

Sassa berättar att det är ett stort arbete med att göra en bra webbsida. Men hon tycker absolut att det är viktigt för biblioteken att man satsar.

– Man måste ha drivet men också tid att lägga ner på det.

– Egentligen pratar vi om tre års arbete. Hade vi inte gått igenom sidan så som vi gjorde för tre år sedan, så hade vi inte kunnat lansera en ny webb idag. Men nu är vi här och det känns helt fantastiskt!

Gå till Sundsvalls biblioteks webbsida >>

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: