Vi ses på Biblioteksdagarna i Skellefteå 22-23 maj!

Vi ses på Biblioteksdagarna i Skellefteå 22-23 maj!

Läs mer

MIK-handledning för skolbibliotek: ladda ner ditt exemplar

Handledning: Få med hela skolan i MIK-arbetet med skolbiblioteket som nav.

Lotta Bergseth, Charlotta Granath och Jenny Sköld, författarna till boken Digital kompetens och källkritik i praktiken (Sanoma Utbildning, 2020) har skrivit en handledning som vänder sig till skolbiblioteksansvariga, skolbibliotekarier och annan personal i skolbiblioteket.

Handledningen syftar till att skapa en struktur för ett systematiserat arbete där skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs i undervisningen. Den kan användas som ett komplement till deras bok, eller som en fristående guide.

Innehåller avsnitten:

    1. Bakgrund, styrdokument och medielandskapets förändring.
    2. Struktur och uppbyggnad. Personalen skapar en MIK-plan.
    3. Arbetet kan starta! Producera och publicera med elever.
    4. Samt en workshopmall och ett årshjul som stöd för att strukturera arbetet.

Ta del av ett exemplarVårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: