Välkommen på Axiellträff i Stockholm den 25 april – anmäl intresse nu!

Välkommen på Axiellträff i Stockholm den 25 april – anmäl intresse nu!

Anmäl intresse

Axiell Flow – senaste versionerna 1.6, 1.7 och 1.8 är nu live

Vi har haft fullt upp under 2022. I år har vi lanserat tre nya versioner av Axiell Flow med en rad nya funktioner för att förbättra din upplevelse av att jobba med arbetsflöden. Dessa förbättringar har vi utvecklat i nära samarbete med institutioner som använder Axiell Flow.

Du kan läsa mer om de specifika detaljerna nedan, men du kan också se alla nyheter i vårt webbinarium (på engelska):

Det här finns i version 1.6.1 (gick live i maj 2022)

Hantera definitioner av arbetsflöden

Nu går det att definiera arbetsflöden via ett särskilt gränssnitt. Arbetsflöden kan både laddas upp via gränssnittet eller tas bort.

Arbetsflödets egenskaper uppdateras när du sparar en aktivitet

Arbetsflödets egenskaper kan nu uppdateras när en aktivitet sparas.

Nya array-funktioner för att söka i arrayer och konvertera till listor

Tre nya array-funktioner har lagts till i Axiell Flow för att stödja filtrering av data och konvertering till mer användbara format. Dessa funktioner är:

  • Array-filter: Filtrera en matris med en annan genom att söka efter ett visst värde. Användbart för att filtrera tabeller efter en viss uppsättning data.
  • Array innehåller: Sök i en matris efter en specifik sökterm. Stöder även jokertecken för partiella sökningar.
  • Array till en kommaseparerad lista: Förvandla en matris till en kommaseparerad lista med värden. Användbart för att skapa en lista över användare i ett arbetsflöde.

Lägg till en sökruta i arbetsflödesgränssnittet

En sökruta har lagts till så att användare kan söka efter specifika arbetsflöden efter namn.

Fast menyrad när du bläddrar bland uppgifter

Nu ser du alltid samma menyrad (t.ex. ”Spara” och ”Fortsätt”) när du bläddrar bland uppgifter.

Dynamiska listor över användare och roller i notifikationer

Du kan nu skapa dynamiska listor över användare med hjälp av array-funktionerna och skicka meddelanden till användare i en specifik dynamisk lista.

Rensa alla notifikationer

Nu finns en knapp ”Rensa alla” i sidofältet för att enkelt kunna radera notifikationer.

Det här finns i version 1.7 (gick live i september 2022)

Skapa en post från elementen Leta upp och Referens

Med hjälp av elementen Leta upp och Referens kan du länka externa poster till den aktuella posten i Axiell Flow. Vi har lagt till möjligheten att skapa en post från dessa element. Posterna skapas i samma databas eller modul som du hämtar värden från och du kan ge användaren ett särskilt formulär för att skapa den post de behöver.

Observera: Detta är en valfri funktion som man endast får om man fyller i egenskapen Skapa formulär i formulärdesignern.

Ny design på tabellformuläret

Vi har utvecklat tabellelementet för att göra det enklare att använda. Vi har lagt till en fast rubrik när man bläddrar. Vi har också lagt till funktionalitet för flera val så att användarna kan välja flera rader och redigera fält snabbt.

Radioelement – Ny egenskap för att lägga till en statisk lista med värden till ett radioelement.

En ny egenskap har lagts till i Radio-elementet som gör det möjligt för en formulärdesigner att få en statisk lista med fördefinierade värden.

Panelelement – Kan standardmässigt öppna eller stänga ett panelelement när ett formulär laddas.

En ny egenskap har lagts till panelelementet så att man kan ange standardinställning för laddning. Paneler kan laddas stängda eller öppna som standard beroende på dina behov.

Ökad övre gräns för text i meddelanderuta

Vi har ökat gränsen till 512 tecken.

Grundläggande formatering av meddelanden

Vi har lagt till möjligheten att dela upp innehållet i ett meddelande med hjälp av radbrytningar. Det gör att du kan skapa listor i ett meddelande eller separera titeln från meddelandets huvudsakliga innehåll.

Vy över aktiviteter

Vi har lagt till en aktivitetsvy för systemadministratörer för att ge en översikt över alla aktiva arbetsflöden. Med den här vyn kan en systemadministratör se allt som finns i Axiell Flow för att:

  • Visa alla aktiviteter inom Axiell Flow
  • Avsluta eller radera aktiviteter
  • Välja flera aktiviteter för att avsluta eller radera

Visa uppgifter

Förutom aktivitetsvyn har vi lagt till en uppgiftsvy som gör det möjligt för en systemadministratör att:

  • Visa alla arbetsuppgifter i Axiell Flow
  • Avsluta eller omfördela uppgifter

Se roller på profilsidan

Denna funktion gör det möjligt för användaren att se vilka roller hen har tilldelats i Axiell Flow.

Entiteten är nu synlig i tabellen för formuläret i formulärdesignern.

Nu kan man se vilken databas eller modul ett formulär arbetar med utan att man behöver öppna formuläret.

Fasta rubriker i vyerna Aktiviteter och Uppgifter.

Vi har lagt till fasta rubriker i Aktiviteter och Uppgifter så att sökning, filter och tabellrubriker alltid är tillgängliga för användaren.

Det här finns i version 1.8 (gick live i oktober 2022)

Stöd för tidszoner

Man kan ställa in sin profil på en viss tidszon. Detta ändrar alla datum och tider i Axiell Flow till den valda platsen.

Observera: Om du ändrar tidszonen ändras inte datum/tidsvärdena i ett formulär. Dessa värden tas från CMS:et och har samma inställningar som databasen eller modulen.

Multi-val i odelade uppgifter

Vi har lagt till flervalsalternativ i listan över ännu inte tilldelade uppgifter, så att man kan begära flera uppgifter åt gången. Alla uppgifter som begärs kommer att flyttas till Dina uppgifter.

Vy för ansvarig

Vi har lagt till en vy för ansvarig så att denne kan hålla koll på arbetet, fördela uppgifter och se till att uppgifterna slutförs.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: