Vi ses på Biblioteksdagarna i Skellefteå 22-23 maj!

Vi ses på Biblioteksdagarna i Skellefteå 22-23 maj!

Läs mer

Norges nationalbibliotek har valt Axiell Collections för att förvalta Norges största samling av audiovisuellt material

Nasjonalbiblioteket (NB) ska bygga ett framåtblickande audiovisuellt förvaltningssystem med hjälp av Axiells integrerade lösning, som inkluderar både fysisk och digital samlingsförvaltning och arbetsflödesautomatisering.

Axiell, världens ledande leverantör av mjukvara och tjänster för kultursektorn, meddelar att Nasjonalbiblioteket (NB) har valt Axiell Collections för samlingsförvaltning, Axiells automatiseringsverktyg för arbetsflöden: Axiell Flow, för att säkerställa effektiv daglig drift och Axiell DAMS powered by Piction (Digital Asset Management-system) Axiells system för att effektivisera förvaltningen av alla typer av audiovisuellt digitalt innehåll.

Nasjonalbiblioteket – Norges kollektiva minne – har som mål att vara den främsta källan till kunskap om Norge och allt som är norskt. Genom att bevara kulturarvet och allt som är publicerat för norsk offentlighet ger biblioteket grund för dokumentation, forskning och lärande och bidrar till att främja en känsla av identitet och tillhörighet för norska medborgare. Sedan 2020 har NB digitaliserat pappersmaterial, fotografier, rörliga bilder och ljudinspelningar från bibliotek, arkiv och museer (ABM ) från hela Norge. Biblioteket letade efter en mångsidig och flexibel lösning för att hjälpa till att bevara och administrera den redan enorma samling av film, tv, radio, inspelat ljud och bilder i ett system.

Svein Arne Solbakk, avdelningsdirektör för kulturarvsdigitalisering, säger: ”Axiells lösning kommer hjälpa oss att säkerställa en konsekvent hantering av samlingar, göra arbetsflöden mer effektiva och möjliggöra en hållbar hantering av omfattande eftersläpningar och en förväntad tillväxt av både digitala publikationer och arkivmaterial. Förvaltningslösningen kommer också att vara en viktig förutsättning för effektivare och mer standardiserad tillgång till och delning av metadata och digitalt innehåll med ABM-sektorn, forskare och alla andra slutanvändare. Vi ser fram emot att inrätta ett framåtblickande audiovisuellt förvaltningssystem i samarbete med Axiell”.

NB har Norges största samling av audiovisuellt material och innehåller över 13 000 000 enheter. Som ett resultat av bibliotekets digitaliseringsprogram som inrättades 2006, är stora delar av NB:s samling redan digitaliserad och kan ses på nätet. Detta inkluderar 90 % av alla historiska bokpublikationer på norska, mer än 70 % av alla norska tidningsutgåvor och NRK:s historiska radioarkiv. Den digitaliserade samlingen täcker även stora mängder fotografier, filmer, ljudinspelningar och tidskrifter.

Malcolm Howitt, Vice President Sales på Axiell, kommenterar: ”Vi är glada över möjligheten att få arbeta med NB i detta projekt, som för in ett brett utbud av audiovisuellt material i ett enda Axiell-system och som stöttar biblioteket i dess uppdrag att ge mer digitalt innehåll till användarna. Vi ser fram emot att bygga vidare på det arbete som redan har påbörjats för att leverera ett system som uppfyller projektets omedelbara krav, men som också utgör en stark plattform för framtiden, eftersom behoven förändras i takt med utvecklade digitala agendor”.

För mer information:
Maria Wasing, COO Axiell-koncernen
Telefon: + 46 73 852 17 52
E-post: maria.wasing@axiell.com

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: