Forumbiblioteken i Nacka summerar första året med fina resultat

Med kunskap, nyfikenhet och ett starkt engagemang har Forumbiblioteken i Nacka med Jenny Poncin och medarbetare, vänt utvecklingen. Barn som vuxna har strömmat till och besöken till biblioteket har ökat med 8,4 procent under första året i ny regi. Hemligheten? Att genuint utveckla verksamheten med medborgarna i fokus.

 Bibliotekens relevans i en allt mer digital värld är under prövning och nya grepp för att låta den digitala världen och den fysiska samlingsplatsen samverka är under nyfiket utforskande runt om i landet. Forumbiblioteken (Nacka, Fisksätra och Orminge) har påbörjat arbetet under sitt första år med att systematiskt involvera medborgarna i utvecklingen i verksamheten. Istället för att förvänta sig att besökarna endast ska komma till biblioteket vill biblioteket istället utforska nya sätt att komma till medborgarna som ett komplement. Det nya angreppssättet har burit frukt och resultatet är att alla siffror där verksamheten mäts pekar uppåt när första året börjar summeras.

– Vårt folkbibliotek strävar efter bästa möjliga balans mellan en digital värld och ett fullt nyttjande av de lokaler vi erbjuder. Vi har på bred front engagerat och skapa innehåll för våra användare genom dialog och workshops. Vi har arbetat metodiskt och långsiktigt för att nå fler genom att arbeta inkluderande och bjuda in till medskapande. Vi vågar prova oss fram och jag är verkligen stolt och glad över att vi faktiskt har nått fler, säger Jenny Poncin, bibliotekschef, Forumbiblioteken.

Medskapande och inkluderande är några ledord. Bland annat finns elcyklar där exempelvis bibliotekets läsrobot ska få följa med personalen på besök för att hjälpa barn att läsa bättre. Men efter att personalen på olika sätt involverat medborgarna i bibliotekets aktiviteter, utformning, inredning och inköp har även besöken till biblioteket ökat. Ett exempel är eftermiddagshäng som hålls i Fisksätra varje måndag och fredag, ett annat exempel är de populära författarträffarna. Exempel på nya aktiviteter:

  • Nya zoner i biblioteket i Fisksätra för studier och läsning.
  • Aktiviteter för prioriterade målgrupper, tex Hållplats Forum för hjälp och stöd med ansökningar, blanketter eller annan samhällsservice.
  • Eftermiddagsverksamhet i Orminge och Fisksätra för barn som tillsammans med bibliotekets personal är kreativa och skapar värdefullt innehåll. Några skriver böcker, andra pysslar eller spelar, ritar serier eller tipsar varandra om böcker. De lär sig programmering och animering.
  • Antalet bokköp (inkl film, ljudböcker, talböcker) har nästan dubblerats.

Nacka kommun, som har det övergripande ansvaret för Nacka kommuns bibliotek, har lagt ut driften av bibliotek på externa aktörer; Axiell har sedan årsskiftet 2019  fått uppdraget att ha driftsansvaret för tre bibliotek, som går under samlingsnamnet Forumbiblioteken, i fyra år framåt.

2019:

Besök: 722 200 *

Aktiviteter: 805

Utlån: 224 986 *

Nya böcker: 10 000 (inkl film, ljudböcker, talböcker = alla inköp)

2018:

Besök: 666 251

Aktiviteter: 636

Utlån: 222 722

Nya böcker: 5 777(inkl film, ljudböcker, talböcker = alla inköp)

* Inkluderar estimat för december

För mer information kontakta:

 Jenny Poncin, bibliotekschef, Forumbiblioteken 070 420 73 25 Jenny.Poncin@forumbiblioteken.se

 Åsa Jenslin, utvecklingsledare, Forumbiblioteken 079 065 14 56 asa.jenslin@forumbiblioteken.se

Maria Wasing, CMO Axiell Group 073 852 17 52, maria.wasing@axiell.com

 

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: