Axiell history library

Här är de nominerade till 2019 års B&I-pris

Juryn har i år bestått av Sara Hellberg (Biblioteket, Högskolan i Borås), Kalle Karlsson (student, Högskolan i Borås), Jenny Lindberg (Högskolan i Borås), Julia Pennlert (Högskolan i Borås) och Boris Zetterlund (Axiell). Tre uppsatser har nominerats till Axiells pris för bästa BoI-uppsats vid Högskolan i Borås. Uppsatserna är skrivna av studenter vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap.

De nominerande uppsatserna och deras författare är följande:

”Våra sista demokratiska vardagsrum”: En diskursanalys av folkbiblioteks driftsform i svensk mediedebatt hösten 2018, kandidatuppsats av Robert Ekberg; ”Allt förändras och förändringarna kommer att fortsätta”: Om synen på digitalisering och det digitala imperativet, masteruppsats av Anna Hallpers; Biblioteksplaner för effektivitet eller legitimitet? En kvalitativ dokumentstudie av tio folkbiblioteks biblioteksplaner ur ett organisationsteoretiskt perspektiv, kandidatuppsats av Kate Visonj.

Nominering Robert Ekberg: Folkbibliotekens driftsform har alltmer framträtt som ett hett debattämne och här belyses på ett sakligt och balanserat sätt den mediedebatt som blossade upp hösten 2018. Författaren bjuder, i en både välskriven och tillgänglig uppsats, in läsaren till en avancerad analys vars resultat bryter igenom det förgivettagnas gränser.

Nominering Anna Hallpers: Få begrepp har fått sådant genomslag i biblioteksvärlden som digitalisering och digital kompetens. I den välformulerade uppsatsen görs en metodisk och grundlig analys av hur dessa begrepp ges innebörd i ett centralt strategidokument. Författaren för en vitaliserande diskussion om ”den teknologiska sömngången” och vem som har och tar makten över bibliotekens utveckling.

Nominering Kate Visonj: Biblioteksplaner är idag ett kommunalt obligatorium och ett potentiellt redskap för biblioteksutveckling – men hur skrivs de och vilken funktion fyller de i realiteten? I uppsatsen läggs tio biblioteksplaner under luppen i en kritisk analys, och författarens djärva och övertygande resonemang blir ett uppfordrande statement riktat till bibliotekssektorn.

Det övergripande kriteriet för Axiells uppsatspris är en ”framtidsorienterad välskriven uppsats av god kvalitet där teori och praktik samspelar väl och som är av allmänt intresse för biblioteksutveckling”, prisutdelning sker på mässan Bok & Bibliotek 26 september 2019.

Juryn // Jenny Lindberg

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: