Nya Zeeland väljer Axiell för att bevara kulturarvet digitalt

Axiell fortsätter att vinna globala uppdrag inom kultursektorn.  Nu står det klart att Axiell blir partner till det Nya zeeländska riksarkivet med uppdrag att bevara landets unika kulturarv och arkivsamlingar digitalt. Arkiven kommer tillgängliggöras digitalt till medborgarna och intressenter globalt. Samlingarna beräknas vara värda 1,7 miljarder australiensiska dollar, vilket motsvarar 11,3 miljarder SEK.

 – Det är nu det börjar hända på bredare front. Digitaliseringen i kultursektorn växer och vi står inför en demokratisk kunskapsrevolution när samlingar kan tillgängliggöras i hela världen för forskare och medborgare. Det är mycket givande att hjälpa till att skapa samhällen som är medvetna, informerade och kulturellt rika. Vi är oerhört stolta över att Nya Zeelands riksarkiv väljer Axiell, säger Joel Sommerfeldt, koncernchef för Axiell Group.

Nya Zeeland har en rik kulturhistoria som nu regeringen vill bevara. Polynesier bosatte sig på Nya Zeeland från 1200-talet och utvecklade en distinkt māorikultur. Den europeiska kontakten skedde först är 1642. År 1840 undertecknade britterna och māorierna Waitangifördraget, vilket gjorde Nya Zeeland till en koloni inom brittiska imperiet. 1890 fick Nya Zeeland kvinnlig rösträtt. Detta och mycket annat finns dokumenterat i arkiven som nu ska bli än mer digitala och tillgängliga. Därmed blir tillgången till nationens historia öppen online för alla medborgare och exempelvis skribenter, akademiker, forskare, historiker, journalister, film- och dokumentärproducenter.

Projektet med att digitalisera samlingarna löper över fyra år. Axiell kommer att etablera ett datacenter i Melbourne. Kraven på säkerhet är mycket höga för Nya Zeelands nationalskatt. För Axiell är affären den femte största i företagets 35-åriga historia.

Axiell tillhandahåller en användarvänlig webbaserad tjänst, Axiell Collections,  där arkivpersonalen kan hantera fysiska och digitala samlingar. Detta säkerställer enhetlighet mellan register och samlingar, och gör att arbetsflödena blir effektivare. Lösningen klarar att hantera mycket stora samlingar och är byggd för att hantera metadata på ett sätt som gör att samlingar blir tillgängliga för de målgrupper som behöver nå den.

– Axiells programvara kommer inte bara att ge nya zeeländare bättre tillgång till vår nations historia, utan den kommer också förenkla administration och hantering av samlingarna för personalen, säger Richard FOI, chefsarkivarie vid Archive New Zeeland.

Nya Zeeland storsatsar genom regeringsprogrammet: Bevara nationens minne, för att skydda och visa upp sitt kulturarv. Nu planeras också ett nytt publikt arkivcentrum för att förbättra skyddet av och tillgång till några av Nya Zeeland mest betydelsefulla och värdefulla dokument och samlingar.  Där kommer materialet tillgängliggöras fysiskt och digitalt.

För mer information:

Maria Wasing, CMO Axiell-koncernen
Telefon: + 46 73 852 17 52
Epost: maria.wasing@axiell.com

Image reference: Hongi between Chief Archivist Richard Foy and Vickie Wood from Axiell. Photographed by Dianna Thompson

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: