Konference Digitalizace kulturního dědictví

Axiell Czech Republic pořádá ve dnech 15. – 16. 10. 2024 konferenci Digitalizace kulturního dědictví určené pro uživatele a také zájemce o evidenční systém MUSEION. Akce proběhne v Praze v event galerii Občanské plovárny.

Program bude i letos zaměřen na problematiku digitalizace kulturního dědictví, která je pro Axiell stále aktuálním tématem, protože se jím velmi intenzivně zabývá i prostředí muzeí a galerií. Kromě přípravy na proces digitalizace či jeho implementaci do běžného chodu instituce se však letos více soustředíme na následné zpracování digitalizátů; tj. jak pečovat o data generovaná v rámci procesu digitalizace, aby byla dlouhodobě chráněná a přístupná pro další generace.

Dále se soustředíme na téma muzejní autority. Tvorba a uplatnění hierarchických autoritních slovníků při zpracování dat umožňuje rychlou a jednotnou katalogizaci a je důležitou podmínkou následné efektivnosti vyhledávání informací nad rozsáhlými databázemi.

Nezapomínáme ale ani na MUSEION! Ukážeme méně známé i nové funkcionality systému a také plány na jeho další rozvoj. V neposlední řadě také představíme další zajímavé projekty, na kterých jsme v posledním roce pracovali.

Na konferenci vystoupí se svými příspěvky nejen konzultanti a analytici Axiell Czech Republic, ale také hosté z Axiell Global a dalších institucí, kteří se výše uvedeným tématům dlouhodobě věnují.

Program k nahlédnutí zde.

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře: https://bit.ly/3VkyqiN

K akci se můžete připojit i v události na LinkedIn nebo Facebooku.