Památkový katalog

Evidenční systém vyvinutý pro potřeby Národního památkového ústavu České republiky

Primárním posláním portálu je správa a zveřejňování komplexních informací o kulturních památkách, národních kulturních památkách, památkových rezervacích, památkových zónách a jejich ochranných pásmech, v rozsahu definovaném památkovým zákonem.
Systém dále eviduje informace o téměř 300 tis. objektů, území a předmětů, které jsou shromažďovány v rámci odborné činnosti Národního památkového ústavu a také záznamy o dalších objektech, které jsou předmětem zájmu památkové péče (památky Světového dědictví, předměty vědecko-výzkumné činnosti apod.).
Privátní část systému slouží jako hlavní pracovní systém pro více než 1 600 uživatelů Národního památkového ústavu a jeho spolupracujících institucí.
Veřejná část Památkového katalogu je k dispozici široké veřejnosti k vyhledávání informací o kulturních památkách všech stupňů ochrany.